Print this page You are here: Home > Publications > Publications 2004

Publications of ICS Faculty, Postdocs and Ph.D students in 2004

Altena, P., Hermans, C. & , Scheepers, P. (2004). Dependent autonomy, towards a contextualized and dialogic aim for moral education. Journal of Empirical Theology, 17[2], 172-196. (cluster C)

Arnold, R., Ranchor, A.V., Sanderman, R., Kempen, G.I.J.M., Ormel, H. & ,Suurmeijer Th.P.B.M. (2004). The relative contribution of domains of Quality of Life to Overall Quality of Life in different chronic diseases Quality of Life Research, 13[5], 883-896. (cluster C)

Arregui, F.J. (2004). Negotiation in Legislative Decision-Making in the European Union. Groningen: ICS Dissertation Series. (161 pp.). Amsterdam: Thela Thesis. (cluster D)

Arregui, F.J., Stokman, F.N. & Thomson, R. (2004). Bargaining in the European Union and Shifts in Actors' Policy Positions, European Union Politics, 5[1], 47-72. (cluster D)

Arrindell, W., Boomsma A., Ettema, H. & Stewart, R. (2004). Verdere steun voor het multidimensionale karakter van de SCL-90-R. De Psycholoog, 39, 195-201. (cluster B)

Arrindell, W., Boomsma A., Ettema, H. & Stewart, R. (2004). Nog meer steun voor het multidimensionale karakter van de SCL-90-R. De Psycholoog, 39, 368-371. (cluster B)

Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N. & Peschar, J. L. (2004). Das Lernen lernen. Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen. Ergebnisse von PISA 2000. Paris: Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. (148 pp.). (cluster C, D)

Baerveldt, C. (2004). Rossem, R. van, Vermande, M. & Weerman, F. (2004). Students' delinquency and correlates with strong and weaker ties. A study of students' networks in Dutch high schools. Connections 26[1], 11-28. (cluster C)

Baerveldt, C., Duijn, M. A. J. van, Vermeij, L. & Hemert, D. A. van (2004). Ethnic boundaries and personal choice. Assessing the influence of individual inclinations to choose intra-ethnic relationships on pupils' networks. Social Networks, 26, 55-74. (cluster B)

Bekkers, R.H.F.P. (2004). Giving and volunteering in the Netherlands: Sociological and psychological perspectives. Utrecht: ICS Dissertation Series. (250 pp.). Utrecht: Utrecht University. (cluster A)

Bekkers, R.H.F.P. (2004). Nee heb je, ja kun je krijgen. De effectiviteit van fondsenwervings- en rekruteringsstrategieën van maatschappelijke organisaties. In B. Völker (Ed.), Burgers in de buurt. Samenleven in school, wijk en vereniging. (pp. 153-174). Amsterdam: University Press. (cluster A)

Bekkers, R.H.F.P. Hooghe, M. & Stolle, D.(2004). Langetermijneffecten van jeugdparticipatie. Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten. In B. Völker (Ed.), Burgers in de buurt. Samenleven in school, wijk en vereniging. (pp. 129-152). Amsterdam: University Press. (cluster A)

Bennett, R. J., Thau, S. (2004). I deserve more 'cause my name's on the door: Entitlement, embeddedness, and deviance in the family business. In R. E. Kidwell & C. M. Martin (Eds.), Managing organizational deviance. (pp. 287-300). Thousand Oaks, CA: Sage. (cluster D)

Bennett, R. J., Aquino, K., Reed, A. & Thau, S. (2004). The normative nature of employee deviance and the impact of moral identity. In S. Fox & P. E. Spector (Eds.), Counterproductive work behavior. Investigations of actors and targets. (pp. 107-126). Washington, DC: APA Press. (cluster D)

Bernts, T. & Graaf, N.D. de (2004). Church Attendance during Christmas in the Netherlands: Does supply of Services have an Effect? The Netherlands' Journal of Social Sciences, 39, 227-238. (cluster C, E)

Blumberg, B. & Graaf, P.M. de (2004). Dutch self-employment between 1980 and 1997. In R. Arum & W. Müller (Eds.) , The reemergence of self-employment. A comparative study of self-employment dynamics and inequality. (pp.104-134). Princeton: Princeton University Press. (cluster C)

Blumberg, B. & Graaf, P.M. de (2004). Zelfstandig ondernemerschap in Nederland. Determinanten van de instroom en de uitstroom. Mens & Maatschappij, 79, 43-65. (cluster C)

Bosker, R.J. & Snijders, T.A.B. (2004). ). Moving beyond bivariate indicators. The role of multi-level modelling in international comparisons. In J.H. Moskowitz & M. Stephens (Eds.), Comparing Learning Outcomes. International assessment and educational policy. (pp. 178-189). London & New York: Routledge Falmer. (cluster A, B, C)

Buskens, V. & Raub, W. (2004). De sociale inbedding van het economisch verkeer. Een theoretische schets en resultaten van empirisch onderzoek naar afnemers en leveranciers. Recht der Werkelijkheid, 25, 7-29. (cluster A)

Buskens, V. & Raub, W. (2004). Soziale Mechanismen rationalen Vertrauens. Eine theoretische Skizze und Resultate aus empirische Studien. In A. Diekmann & T. Voss, Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften. Anwendungen und Probleme. (pp. 183-216). Oldenbourg: Scientia Nova. (cluster A)

Chastenay, M.H., Page, M., Phalet, K., Swijngedouw, M. & Lasry, J.C. (2004). Identity, equality and participation. Testing the dimensions of citizenship in Canada and Belgium. In G. Bourgeault, M.-H. Chastenay & M. Verlot (Eds.), Ethnic relations and education in divided societies. Canadian Ethnic Studies, 36[3], 89-118. (cluster E)

Coenders, M. & Scheepers, P. (2004). Ablehnung der sozial Integration von Auslaendern in Deutschland 1980-2000. Individual-, Perioden-, und Kohortdeterminanten. In Schmidt-Beck, R., M. Wasmer, A. Koch (Eds.), Sozialer und Politischer Wandel in Deutschland, Blickpunt Gesellschaft 7, Analysen mit ALLBUSS Daten aus 20 Jahren. (pp. 201-234). Opladen: Leske und Budrich. (cluster E)

Coenders, M. & Scheepers, P. (2004). Associations between nationalist attitudes and exclusionist reactions in 22 countries. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 187-208). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Coenders, M., Gijsberts, M. & Scheepers, P. (2004). Chauvinism and patriotism in 22 countries. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 29-70). Aldershot: Ashgate. (cluster C, E)

Coenders, M., Gijsberts, M. & Scheepers, P. (2004). Exclusion of legal migrants in Western Europe. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 121-142). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Coenders, M., Gijsberts, M. & Scheepers, P. (2004). Resistance to the presence of immigrants and refugees in 22 countries. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 97-120). Aldershot: Ashgate. (cluster C, E)

Coenders, M., Lubbers, M. & Scheepers, P. (2004). Het maatschappelijk draagvlak voor sociale integratie. In S. Ederveen & P. Dekker (Eds.), Bestemming Europa, immigratie en integratie in de Europese Unie, serie Europese Verkenningen 2, bijlage bij de staat van de Europese Unie 2005. (pp. 74-86). The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Plan Bureau. (cluster C, E)

Coenders, M., Lubbers, M. & Scheepers, P. (2004). ). Public support for social integration. In S. Ederveen & P. Dekker (Eds.), Destiny Europe. Immigration and integration in the European Union, series European Outlook 2, annex to the state of the European Union 2005. (pp. 73-86). The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Plan Bureau. (cluster E)

Coenders, M., Lubbers, M. & Scheepers, P. (2004). Weerstand tegen allochtone kinderen in scholen. De etnische tolerantie van hoger opgeleiden op de proef gesteld. Mens & Maatschappij, 79[2], 124-147. (cluster E)

Coenders, M., Gijsberts, M., Hagendoorn, L. & Scheepers, P. (2004). Introduction. Nationalism and exclusionist reactions. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 1-25). Aldershot: Ashgate.(cluster C, E)

Croes, M. (2004). Gentiles and the survival chances of Jews in the Netherlands, 1940-1945. A closer look. In B. Kosmala & F. Tych (Eds.), Facing the nazi genocide. Non-jews and jews in Europe. (pp. 41-72). Strasbourg/Berlijn: European Science Foundation & Metropol Verlag. (cluster D)

Croes, M. (2004). Ketenpartners? Duitse politie en Duitse rechters tijdens het nationaal-socialisme. Recht der Werkelijkheid, 2, 13-29. (cluster D)

Croes, M. & Tammes, T. (2004). Gif laten wij niet voortbestaan. Een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten. 1940-1945 [We do not allow venemin to subsist. A study of survival chances of Jews in the Dutch municipalities, 1940-1945]. Nijmegen: ICS Dissertation Series. (614 pp.). Nijmegen: University of Nijmegen. (cluster D)

Damen, M. (2004). Het kunstdossier CKV1. Docenten en beoordelingsverschillen. Cultuur & Educatie, 10, 50-69. (cluster C)

Dekker, H. (2004). National and ethnic prejudices and their origins. In B. Krzywosz-Rynkiewicz & A. Ross (Eds.), Social learning, inclusiveness and exclusiveness in Europe. (pp. 123-140). Sterling, VA (USA) / Stoke on Trent (UK): Trentham. (cluster E)

Demange, V., Guillemin, F., Baumann, M., Suurmeijer, Th.P.B.M., Moum, T., Doeglas, D., Briançon, S. & Heuvel, W.J.A. van den (2004). Are there more than cross-sectional relationships of social support and support networks with functional limitations and psychological distress in early rheumatoid arthritis? The European Research on Incapacitating Diseases and Social Support Longitudinal Study. Arthritis and Rheumatism, 51[5], 782-791. (cluster C)

Diekmann, A. & Vieth, M. (2004). Teutonischer Tiefsinn und Soziochinesisch. Die ZfS im Spiegel ihrer Leserinnen und Leser. Zeitschrift für Soziologie, 33[2], 176-178. (cluster A)

Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R. & Visscher, A.J. (2004). Publieke kwaliteitsbeoordeling van scholen in Nederland. Inleiding op het themanummer. Pedagogische Studiën, 81[5], 335-337. (cluster C)

Dijkstra, A. B., Hofstra, J., Oudenhoven, J. P. van, Peschar, J. L. & Wal, M. van der (2004). Oud gedaan, jong geleerd? Een studie naar de relaties tussen hechtingsstijlen, competenties, EVLN-intenties en sociale cohesie. NWO Series Sociale Cohesie. Amsterdam: Aksant. (240 pp.). (cluster C, D)

Dikkers, J., Geurts, S., Dulk, L. den, Peper, B. & Kompier, M. (2004). Relations among work-home culture, the utilization of work-home arrangements, and work-home interference. International Journal of Stress Management, 11[4], 323-345. (cluster C)

Doeglas, D.M., Suurmeijer, Th.P.B.M., Heuvel, W.J.A. van den, Krol, B., Rijswijk, M.H.van, Leeuwen, M.A. van & Sanderman, R. (2004). Functional ability, social support and depression in rheumatoid arthritis. Quality of Life Research, 13, 1053-1065. (cluster C)

Duijn, M. A. J. van, Zijlstra, B. J. H. & Snijders, T. A. B. (2004). p2: a random effects model with covariates for directed graphs. Statistica Neerlandica, 58, 234-254. (cluster B)

Dulk, L. den, Doorne-Huiskes, A. van & Peper, B. (2004). Epilogue. In L. den Dulk, B. Peper & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Literature review. Consolidated report for the EU Framework 5 study 'Gender, Parenthood and the Changing European Workplace'. (pp. 229-231). Manchester, Research Institute for Health and Social Change: Manchester Metropolitan University. (cluster C, D)

Dulk, L. den, Doorne-Huiskes, A. van & Peper, B. (2004). Introduction. In L. den Dulk, B. Peper & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Literature review. Consolidated report for the EU Framework 5 study 'Gender, Parenthood and the Changing European Workplace'. (pp. 9-31). Manchester, Research Institute for Health and Social Change: Manchester Metropolitan University. (cluster C, D)

Dulk, L. den, & Peper, B. & Doorne-Huiskes, A. van (Eds.) (2004). Literature review. Consolidated report for the EU Framework 5 study 'Gender, Parenthood and the Changing European Workplace'. Manchester, Research Institute for Health and Social Change: Manchester Metropolitan University. (236 pp.). (cluster C, D)

Dulk, L. den, Doorne-Huiskes, A. van , Peper, B. & Phlippen, S. (2004). The Netherlands. In L. den Dulk, B. Peper & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Literature review. Consolidated report for the EU Framework 5 study 'Gender, Parenthood and the Changing European Workplace'. (pp. 59-86). Manchester, Research Institute for Health and Social Change: Manchester Metropolitan University. (cluster C, D)

Dykstra, P.A. (2004). Changes in family patterns and people's lives. Western European trends. In T. Knijn & A. Komter (Eds.), Solidarity between the sexes and the generations. Transformations in Europe. (pp. 89-110). Aldershot, UK: Edward Elgar. (cluster C)

Dykstra, P.A. (2004). Diversity in partnership histories. Implications for older adults' social integration. In C. Phillipson, G. Allan & D. Morgan (Eds.), Social networks and social exclusion. Sociological and policy issues. (pp. 117-141). London: Ashgate. (cluster C)

Dykstra, P.A. (2003). Het zit in de familie [It runs in the family]. Inaugural speech. University Utrecht, October 29. Bevolking & Gezin, 33, 3-28. (cluster C) (Omitted in Annual Report 2003)

Dykstra, P.A. & Jong Gierveld, J. de (2004). Gender and marital history differences in emotional and social loneliness among Dutch older adults. Canadian Journal on Aging / La Revue Canadienne du Vieillissement, 23, 141-155. (cluster C)

Echtelt, P. van (2004). Overwerk. Wanneer schaadt het welbevinden? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20, 21-30. (cluster C, D )

Emmerik, IJ.H. van (2004). For better and for worse. Adverse working conditions and the beneficial effects of mentoring. Career Development International 9[4], 358-373. (cluster C ,D)

Emmerik, IJ.H. van (2004). The more you can get the better. Mentoring constellations and intrinsic career success. Career Development International 9[6], 578-594. (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van & Sanders, K. (2004). Eindbeschouwing. Een theoretische integratie en high commitment HRM. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 309-318). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van & Sanders, K. (Eds.) (2004). Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. NWO Series Sociale Cohesie. Amsterdam: Aksant. (321 pp.). (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van & Sanders, K. (2004). Solidair gedrag. Een inleiding. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 3-14). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van & Sanders, K. (2004). The effects of social embeddedness on job performance efforts of tenured and non-tenured professionals. Human Resource Management Journal, 14[1], 40-58. (cluster D)

Emmerik, IJ.H. van & Sanders, K. (2004). Verschillende arbeidscontracten en relatie met het functioneren van wetenschappers. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 121-145). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van Jawahar, J. & Stone, T. H. (2004). The relationship between personality and discretionary helping behaviors. Psychological Reports, 95, 355-365. (cluster C, D)

Emmerik, IJ.H. van, Sanders, K. & Lambooij, M. (2004). Status op individueel en teamniveau en het functioneren van professionals. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.) , Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 193-204). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Fischer, T. (2004). Parental divorce, conflict and resources. The effects of children's behavior problems, socioeconomic attainment, and transitions in the demographic career. Nijmegen: ICS Dissertation Series. Nijmegen: Radboud University. (216 pp.) (cluster C)

Fischer, T., Graaf, P.M. de & Togt, H. van der (2004). Intergemeentelijke verhuizingen gedurende de onderwijsloopbaan en bereikt opleidingsniveau. Pedagogiek, 24, 138-150. (cluster C)

Flache, A. (2004). How may virtual communication shape cooperation in a work team? A formal model based on social exchange theory. Analyse & Kritik, 26[1], 258-278. (cluster A, D)

Flache, A. (2004). Stylized solutions for environmental dilemmas in a cellular world. In R. Suleiman, D. Budescu, D. Messick & I. Fischer (Eds.), Contemporary approaches to social dilemma research. (pp. 155-179). Cambridge: Cambridge University Press. (cluster A, D).

Flache, A. & Torenvlied, R. (2004). When do they ever make up their mind? The social structure of instability in decision making dynamics. Journal of Mathematical Sociology 28[3], 171-196. (cluster A, D)

Flap, H. (2003). Creation and returns of social capital. A new research program. In H. Flap & B. Völker (Eds.), Creation and returns of social capital. (pp. 3-23). London: Routledge. (cluster A) (Ommited in Annual Report 2003)

Flap, H. & Völker, B. (2004). Creation and returns of social capital. The state of the art. Bulletin Methodologique de Sociologie, 81, 66-80. (cluster C)

Flap, H. & Völker, B. (2004). Gemeenschap, informele controle en collectieve kwaden in de buurt. Mens & Maatschappij, 79, 41-67. (cluster C)

Flap, H. & Völker, B. (2004). Solidariteit op het werk. Mens & Maatschappij, 79, 147-168. (cluster C, D)

Flap, H. & Völker, B. (eds.) (2004). Creation and Returns of Social Capital. A New Research Program.

Flap, H., Völker, B. & G. Mollenhorst (2004)'Where Friends are Found. Friendship Patterns in Different Social Settings.' Pp. 54-83 in: Proceedings of International Conference on Social Capital. Communities, Classes, Organizations and Social Networks. December 12-14, Tunghai University, Taichung, n (cluster D)

Fokkema, T. & Dykstra, P.A. (2002). Differences in depression between married and divorced women in the Netherlands. In search of an explanation. The Netherlands' journal of Social Sciences, 38[1], 24-47. (cluster C) (Omitted in Annual Report 2002)

Frieswijk, N., Buunk, B.P., Steverink, N. & Slaets, J.P.J. (2004). The effect of social comparison information on the life satisfaction of frail elderly persons. Psychology and Aging, 19, 183-190. (cluster A)

Frieswijk, N., Buunk, B.P., Steverink, N. & Slaets, J.P.J. (2004). The interpretation of social comparison and its relation to life satisfaction among elderly people. Does frailty make a difference? The Journals of Gerontology Series B. Psychological Sciences and Social Sciences 59, 250-257. (cluster A)

Ganzeboom, H.B.G., Haanstra, F., Damen, M. & Nagel, I. (2003). Momentopnames CKV1-Eindrapportage CKV1-Volgproject. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (87 pp.). (cluster A, E) (Ommited in Annual Report 2003)

Geckova, A.M., Dijk, J.P. van, Zezula, I., Tuinstra, J., Groothoff, J.W. & Post, D. (2004). Socio-economic differences in health among Slovak adolescents. Sozial und Preaventivemedizin 49[1], 26-35. (cluster C)

Gerritsen, D., Kuin, Y. & Steverink, N. (2004). Personal experience of aging in the children of a parent with dementia. International Journal of Aging and Human Development, 58, 147-165. (cluster A, C)

Gerritsen, D.L., Steverink, N., Ooms, M.E. & Ribbe, M.W. (2004). Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. Quality of Life Research, 13, 611-624. (cluster A)

Gerritsen, D., Ooms, M., Steverink, N., N., Frijters, D., Bezemer, D. & Ribbe, M. (2004). Drie nieuwe observatieschalen in het verpleeghuis. Schalen uit het Resident Assessment Instrument voor Activiteiten van het Dagelijks Leven, cognitie en depressie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 55-64. (cluster A, C)

Gesthuizen, M. (2004). The life-course of the low-educated in the Netherlands. Nijmegen: ICS Dissertation Series. (191 pp.). Wageningen: Ponsen & Looijen. (cluster C)

Gijsberts, M., Hagendoorn, L. & Scheepers. P. (2004). Conclusions on nationalism and exclusion of migrants. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 225-243). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Gijsberts, M., Hagendoorn, L. & Scheepers. P. (2004). Introduction. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 1-28). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Gijsberts, M., Hagendoorn, L. & Scheepers. P. (Eds.) (2004). Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. Aldershot/Brookfield/Singapore/Sidney: Ashgate. (228 pp.). (cluster E)

Gijsberts, M., Scheepers, P. & Coenders, M. (2004). Exclusion of legal migrants in Western Europe. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 121-142). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Glebbeek, A.C. & Bax, E.H. (2004). Is high employee turnover really harmful? An empirical test using company records. Academy of Management Journal, 47[2], 277-286. (cluster D)

Glebbeek, A.C. & Lippe, T. van der (2004). Tijdconcurrentie. Een individueel of maatschappelijk probleem? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20[1], 8-20. (cluster C)

Graaf, N. D. de, Need, A. & Ultee, W. (2004). Leaving the church in the Netherlands. A comprehensive explanation of three empirical regularities. In A. Crocket & R. O'Leary (Eds.), Patterns and processes of religious change in modern industrial societies. (pp. 81-116). Lewiston: The Edwin Mellen Press. (cluster C)

Groenewegen, P.P. & Westert, G.P. (2004). Is there a time trend in medical practice variations? A review of the literature and a critical analysis of theoretical approaches. Journal of Public Health, 12, 229-236. (cluster D)

Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2004). Basiscursus SPSS (versie 10, 11 en 12). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (96 pp.). (http://www.vangorcum.nl/nl/snpage.asp?ID=4011) (cluster B)

Grotenhuis, M. te, Ruiter, S. & Graaf, N.D. de (2004). Begrensde ondergrens. Een methodologisch commentaar op 'Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited' van Henk van Goor. Sociologische Gids, 51[2], 178-181. (cluster B)

Grotenhuis M. te, Eisinga, R. & Scheepers, P. (2004) The method of purging applied to repeated cross-sectional data Quality and Quantity, 38[1], 1-16. (cluster B)

Hagendoorn, L. (2004). Nederlanders en etnische minderheden. Onderlinge solidariteit of bedreiging? In W. Arts, H. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingstaat vaar wel. (pp. 57-76). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster E)

Hagendoorn, L. & Poppe, E. (2004). Associations between nationalistic attitudes and exclusionistic reactions in former Soviet republics. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 187-208). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Hagendoorn, L. & Sniderman, P. (2004). Het conformisme effect. Sociale beïnvloeding van de houding ten opzichte van etnische minderheden. Mens & Maatschappij, 79, 101-143. (cluster E)

Hello, E., Scheepers, P., Vermulst, A. & Gerris, J. (2004). Association between educational attainment and ethnic distance in young adults, socialization by schools or parents? Acta Sociologica, 47[3], 253-276. (cluster C)

Henkens, K., Remery, C. & Schippers, J.J. (2004). Knelpunten in de personeelsvoorziening. Strategieën van werkgevers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20[2], 182-196. (cluster D)

Heuvel, N. van der, Hallen, P. van der, Lippe, T. van der & Schippers, J.J. (Eds.) (2004). Diversity in life courses. Consequences for the labour market. Tilburg: OSA. (202 pp.). (cluster C, D)

Heuvel, N. van der, Hallen, P. van der, Lippe, T. van der & Schippers, J.J. (2004). Diversity in life courses and consequences for the labour market. In N. van der Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Diversity in life course. Consequences for the labour market. ( pp. 7-17). Tilburg: OSA.. (cluster C)

Hillebrink, C., Schippers, J., Peters, P. & Doorne-Huiskes, A. van (2004). Het gebruik van een meerkeuzesyteem arbeidsvoorwaarden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20[1], 46-60. (cluster C, D)

Hoekstra, E.J., Sanders, K., (2004). Heuvel, W.J.A. van den, Post, D. & Groothoff, J.W. (2004). Supported employment in the Netherlands for people with an intellectual disability. A psychiatric disability and a chronic disease. A comparative study. Journal of Vocational Rehabilitation, 21, 39-48. (cluster C, D)

Huisman, M. & Duijn, M. A. J. van (2004). Software for statistical analysis of social networks. (2004). In C. van Dijkum, J. Blasius, H. Kleijer & B. van Hilten (Eds.), Recent developments and applications in social research methodology - Proceedings of the sixth international conference on logic and methodology. Amsterdam: SISWO. (21 pp.). (cluster B)

Hulst, R.C. van der (2004). Gender differences in workplace authority. An Empirical Study on Social Networks. Groningen: ICS Dissertation Series. (298 pp.). Amsterdam: Thela Thesis. (cluster C, D)

Hulst, R.C. van der & Sanders, K. (2004). De keerzijde van sociaal kapitaal. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 261-286). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Jacobs, D., Phalet, K. & Swijngedouw, M. (2004). Associational membership and political involvement among ethnic minority groups in Brussels. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30[1], 543-550. (cluster E)

Jong, J.D. de, Westert, G.P., Noetscher, C.M. & Groenewegen, P.P. (2004). Does managed care make a difference? Physicians' length of stay decisions under managed care and non-managed care. BMC Health Services Research. 4[3]. (http://www.biomedcentral.com/1472-6963/4/3). (cluster D)

Jong Gierveld, J. de & Dykstra, P.A. (2002). The long-term rewards of parenting. Older adult's marital history and the likelihood of receiving support from adult children. Ageing International, 27[3], 49-69. (cluster C) (Omitted in Annual Report 2002)

Kalmijn, M., Graaf, P.M. de & Poortman, A. (2004). Interactions between cultural and economic determinants of divorce in the Netherlands. Journal of Marriage and Family, 66, 75-89. (cluster C) (cluster C)

Kassenberg, A. & Völker, B. (2004). Leerfabrieken of leefgemeenschappen? Gemeenschappen op middelbare scholen. Sociale Wetenschappen, 47[2], 67-85. (cluster C)

Kelley, J. & Graaf, N.D. de (2004). Christian belief and church attendance in 30 nations. In M.D.R. Evans & J. Kelley, Australian economy and society 2002. Religion, morality and public policy in international perspective 1984-2002. (pp. 54-63). Australia, Annandale: The Federation Press. (cluster E)

Kelley, J. & Graaf, N.D. de (2004). National context, parental socialization and religious belief. In M.D.R. Evans & J. Kelley, Australian economy and society 2002. Religion, morality and public policy in international perspective 1984-2002. (pp. 64-80). Australia, Annandale: The Federation Press. (cluster E)

Kerssens, J.J., Groenewegen, P.P., Sixma, H.J., Boerma, W.G.W, Eijk, I. van de (2004). Comparison of patient evaluations of health care quality in relation to WHO measures of achievement in 12 European countries. Bulletin of the World Health Organization, 82, 106-114. (cluster D)

Klein Haarhuis, C.M. & Leeuw, F.L. (2004). De reconstructie van programmatheorieën. Beschikbare methoden en een toepassing op het anti-corruptieprogramma van de Wereldbank. Justitiële Verkenningen, 5, 11-30. The Hague: WODC. (cluster D)

Klein Haarhuis, C.M. & Leeuw, F.L. (2004). Fighting governmental corruption. The new world bank programme evaluated. Journal of International Development, 16, 547-561. (cluster D)

Kloet, I. van der, Soeters, J. & Sanders, K. (2004). Development of trust within the soldiers on a deployment mission. Small Wars and Insurgencies, 15, 131-158. (cluster C, D)

Knijn, T. (2004). Family solidarity and social solidarity. Substitutes or complements. In T. Knijn. & A. Komter (Eds.), Solidarity between the sexes and the generations. Transformations in Europe. (pp. 18-33). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. (cluster C)

Knijn, T. (2004). Het prijzen van de zorg Inaugural speech. Utrecht: University Utrecht. (43 pp.). (cluster C, D)

Knijn, T. (2004). Mutterschaft versus Erwerbstatigkeit als Basis fur soziale Burgerschaft. Zur Re-Kommodifizierung allein erziehender Mutter in den Niederlanden. In I. Ostner, S. Leitner & M. Schratzentaller (Eds.), Jahrbuch fur Europa - Und NordAmerika - Studien 7. (pp. 331-355). Opladen: Leske & Budrich. (cluster C, D)

Knijn, T. & Komter, A. (2004). Introduction. In T. Knijn & A. Komter (Eds.), Solidarity between the sexes and the generations. Transformations in Europe. (pp. xii-xxii). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. (cluster C)

Knijn, T. & Komter, A. (2004). ). Solidarity between the sexes and the generations. Transformations in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. (229 pp.). (cluster C)

Knijn, T. & Wel, F. van (2004). Overgangsfase of nieuw evenwicht? Arbeid en zorg in gezinnen. In W. Arts, H. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel (pp. 195-214). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Koerselman, F., Laman, D. M., Duijn, H. van, Duijn, M. A. J. van & Willems, M. A. M. (2004). A 3 month, follow-up, randomized, placebo-controlled study of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. Journal of Clinical Psychiatry, 65[10], 1323-1328. (cluster B)

Komter, A. (2004). Gratitude and gift exchange. In R.A. Emmons & M.E. McCullough (Eds.), The Psychology of Gratitude. (pp. 195-213). New York: Oxford University Press. (cluster A)

Komter, A. (2004). Informele solidariteit in de immigratiesamenleving. In H. Entzinger & J. van der Meer (Eds.), Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat. (pp. 59-73). Amsterdam: De Balie. (cluster E)

Komter, A. (2004). Some darker sides of family solidarity. In T. Knijn & A. Komter (Eds.), Solidarity between the sexes and the generations. Transformations in Europe. (pp. 133-150). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. (cluster C)

Komter, A. (2004). Zorgen voor morgen. Over hedendaagse solidariteit en wederkerigheid. In W. Arts, H. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel. (pp. 161-177). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster A)

Koopmans, I. & Schippers, J.J. (2004). Reconciliation of work and family life in Europe. In J.W. Duyvendak & M. Stavenuiter (Eds.), Working fathers, caring men. (pp. 33-55). The Hague: SZW. (cluster C, D)

Koster, F. & Sanders, K. (2004). Burgerschap. In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisaties. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 17-37). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Kroneman, M. & Siegers, J.J. (2004). The effect of hospital bed reduction on the use of beds. A comparative study of ten European countries. Social Science & Medicine, 59, 1731-1740. (cluster D)

Leeuw, F.L. (2004). Diminishing returns in evaluation? Challenges for educational evaluators. Lifelong Learning in Europe, 9[2], l06-114. (cluster D)

Leeuw, F.L. (2004).Krachtige theorieën ter verlichting van juristen. Recht der Werkelijkheid, 25[1], 65-70. (cluster D)

Leeuw, F.L. & Cooksy, L. (2004). Evaluating the performance of development agencies. The role of meta-evaluations. In G.Keith & A. Pitman (et al) (Eds.), Evaluating development effectiveness, World Bank Series on Evaluation and Development, 7. (pp. 95-108). Somerset, USA: Transaction Publishers (Rutgers). (cluster D)

Lindenberg, S.M. (2004). James Coleman. In Ritzer, G. (Ed.), Encyclopedia of Social Theory.Volume II. (pp. 111-115). Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc. (cluster A)

Lindenberg, S.M. (2004). Social Rationality. In Ritzer, G. (Ed.), Encyclopedia of Social Theory.Volume II. (pp. 759-760). Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc. (cluster A)

Lippe, T. van der (2004). Emancipatiegezindheid van werkgevers. In W. Portegijs, A. Boelens & L. Olsthoorn (Eds.), Emancipatiemonitor 2004. (pp. 226-250). The Hague: SCP/CBS. (cluster D)

Lippe, T. van der, Glebbeek, A.C. & Hoof, J.J. van (Eds.) (2004). Special Issue 'Tijdconcurrentie' [Time competition]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20[1]. (115 pp.). (cluster C)

Lippe, T. van der, Graumans, A. & Sevenhuijsen, S. (2004). Gender policies and the position of women in the police force in European countries. Journal of European Social Policy, 14[4], 391-405. (cluster D)

Lippe, T. van der, Tijdens, K. & Ruijter, E. de (2004). Outsourcing of domestic tasks and timesaving effects. Journal of Family Issues, 25[2], 216-240. (cluster C)

Lubbers, M. & Gijsberts, M. (2004). Buurtdynamiek in verkiezingsuitslagen. Sociale Wetenschappen, 47[1], 41-60. (cluster E)

Lubbers, M. Gijsberts, M. & Scheepers, P. (2004). Extreme right-wing voting in Western Europe. M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 157-186). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Maas, I. (2004). The use of event-history-analysis in career research. In D. Mitch, J. Brown & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Origins of the modern career. (pp. 56-76). Aldershot: Ashgate. (cluster C)

Maas, I. & Leeuwen, M.H.D. van (2004). Occupational careers of the total male labour force during industrialization. The example of nineteenth-century Sweden. In D. Mitch, J. Brown & M.H.D. van Leeuwen (Eds.), Origins of the modern career. (pp. 227-258). Aldershot: Ashgate. (cluster C)

Meerendonk, B. van den & Scheepers, P. (2004). Denial of equal rights for lesbians and gay men in the Netherlands 1980-1993. Journal of Homosexuality, 74[2], 63-80. (cluster C)

Meertens, V. (2004). Depressive symptoms in the general population. Nijmegen: ICS Dissertations Series. (194 pp.). Wageningen: Ponsen & Looijen. (cluster C, E)

Muffels, R.J.M. & Schippers, J.J. (2004). Van 'life-time employment' naar 'employability'. In W. Arts, H.B. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel. (pp. 123-138). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C, D)

Muffels, R.J.M., Ester, P., Ours, J. van, Schippers, J.J. & Wilthagen, A. (2004). De transitionele arbeidsmarkt. Naar een nieuwe sociale en economische dynamiek. Tilburg:OSA-publicatie A 209. (192 pp.). (cluster C)

Nagel, F.A. (2004). 'Cultuurdeelname in de levensloop' [Culture Participation in the Life Course]. Utrecht: ICS Dissertation Series. (195 pp.). Amsterdam: Thela Thesis (cluster C)

Need, A. & Evans, G. (2004). Religious mobility in post-communist Eastern Europe. In A. Crocket & R. O'Leary (Eds.), Patterns and processes of religious change in modern industrial societies. (pp. 191-206). Lewiston: The Edwin Mellen Press. (cluster C)

Oldehinkel, A.J., Hartman, C.A., Winter, A.F. de, Veenstra, R. & Ormel, J. (2004). Temperament profiles associated with internalizing and externalizing problems in preadolescence. Development and Psychopathology, 16[2], 421-440. (cluster C)

Oppelaar, J. & Dykstra, P.A. (2004). Contacten tussen grootouders en kleinkinderen. Mens & Maatschappij, 79, 264-286. (cluster C)

Pelzer, B., Eisinga, R. & Franses, Ph.-H. (2004). Ecological panel inference from repeated cross sections. In G. King, O. Rosen & M. Tanner (Eds.), Ecological inference. New methodological strategies. (pp.188-206). Cambridge: Cambridge University Press. (cluster B)

Peschar, J. L. (2004). Cross-Curricular Competencies. Development in a New Area of Education Outcome Indicators. In J.H. Moskowitz & M. Stephens (Eds.), Comparing learning outcomes. International assessment and education policy. (pp. 45-67). London: Routledge. (cluster C, D)

Peschar, J. L. , Dijkstra, A. B. & Oudenhoven, J. P. van (2004). Achtergrond, onderzoeksvraag, concepten en de gekozen onderzoeksstrategie. In A.B. Dijkstra, J. Hofstra, J.P. van Oudenhoven, J.L. Peschar & M. van der Wal, Oud gedaan, jong geleerd? Een studie naar de relaties tussen hechtingsstijlen, competenties, EVLN-intenties en sociale cohesie. (pp. 3-16). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Peschar, J. L. , Dijkstra, A. B. & Oudenhoven, J. P. van (2004). Jong geleerd, oud gedaan? Het socialiseringsparadigma als uitgangspunt voor beordering van sociale cohesie. In A.B. Dijkstra, J. Hofstra, J. P. van Oudenhoven, J. L. Peschar & M. van der Wal, Oud gedaan, jong geleerd? Een studie naar de relaties tussen hechtingsstijlen, competenties, EVLN-intenties en sociale cohesie. (pp. 17-30). (cluster C, D)

Peters, P. & & Batenburg, R. (2004). De keuze van organisaties voor thuiswerken en formeel thuiswerkbeleid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20, 32-45. (cluster D)

Peters, P. & & Batenburg, R. (2004). Dilemma's in het thuiswerkbeleid van Nederlandse bedrijven. Nieuwe punten voor de HRM-agenda. Tijdschrift voor HRM, 3, 25-48. (cluster D)

Peters, P. , Tijdens, K. G. & Wetzels, C. (2004). Employees' opportunities, preferences, and practices in telecommuting adoption. Information and Management, 41, 469-482. (cluster C, D)

Phalet, K. (2004). Religie en migratie. Sociaal-wetenschappelijke databronnen en literatuur. In K. Phalet & J. ter Wal (Eds.), Moslim in Nederland (deel a). (pp. 106). The Hague/Utrecht: SCP/Ercomer-UU. (cluster E)

Phalet, K. & Güngör, D. (2004). Religieuze dimensies, etnische relaties en burgerschap. Turken en Marokkanen in Rotterdam. In K. Phalet & J. ter Wal (Eds.), Moslim in Nederland (deel c). (pp. 96). The Hague/Utrecht: SCP/Ercomer-UU. (cluster E)

Phalet, K. & Praag C. van (2004). Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marokkanen. In K. Phalet & J. ter Wal (Eds.), Moslim in Nederland (samenvatting). (pp. 50). The Hague/Utrecht: SCP/Ercomer-UU. (cluster E)

Phalet, K. & Swyngedouw, M. (2004). A cross-cultural analysis of host and immigrant acculturation and value orientations. In H. Vinken, J. Soeters & P. Ester (Eds.), Comparing cultures. Dimensions of culture in a comparative perspective. (pp. 185-212). Leiden: Brill. (cluster E)

Phalet, K. & Wal, J. ter (Eds.) (2004). Moslim in Nederland. The Hague/Utrecht: SCP/Ercomer-UU. (five volumes and a synthesis report). (446 pp.). (cluster E)

Phalet, K. , Andriessen, I. & Lens, W. (2004). How future goals enhance motivation and learning in multicultural classrooms. Educational Psychology Review, 16[1], 59-89. (cluster E)

Plantenga, J. & Schippers, J.J. (2004). Continuïteit en verandering in arbeid en gezin. In J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (Eds.), Kiezen voor de kudde, Jaarboek Tijdschrift voor de Sociale Sector. (pp. 56-72). Amsterdam:Van Gennep. (cluster C)

Poppe, E. & Hagendoorn, L. (2004). Social distance of Russian minorities from the titular population in former Soviet republics. In M. Gijsberts, L. Hagendoorn & P. Scheepers. (Eds.), Nationalism and exclusion of migrants. Cross-national comparisons. (pp. 143-156). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Pujol, J.M., Flache, A., Sangüesa, R. & Delgado, J. (2004). Emergence of complex networks through local optimization. In R. De Mántaras & L.L. Saitta (Eds.), Proceedings of the 16th Eureopean conference on Artificial Intelligence, ECAI 2004. (pp. 48-52). Amsterdam: IOS Press. (cluster A, D)

Raub, W. (2004). Hostage posting as a mechanism of trust. Binding, compensation, and signaling. Rationality and Society, 16, 319-366. (cluster A)

Rossem, R., van & Baerveldt, C. (2004). Activisme en het middenveld. Lidmaatschap en actiebereidheid in België en Nederland. Mens & Maatschappij, 79, 107-127. (cluster C)

Ruijter, E. de (2004). Trends in the outsourcing of domestic work and childcare in the Netherlands. Compositional or behavioral change? Acta Sociologica, 4[3], 219-234. (cluster C)

Ruijter, E. de & Lippe, T. van der (2004). Uitbesteding als een strategie voor de combinatie van arbeid en huishouden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20[1], 61-73. (cluster C)

Ruijter, J. de, Schippers, J. & Doorne-Huiskes, A. van (2004). Comparable worth. Policy and measures. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 40 [1], 27-52. (cluster C, D)

Sanders, K. (2004). (2004). Playing truant within organizations. Informal relationships, work ethics and absenteeism. Journal of Managerial Psychology, 19, 136-155. (cluster C, D)

Sanders, K. & Emmerik, H. van (2004). Wordt solidariteit bedreigd? In H. van Emmerik & K. Sanders (Eds.), Solidair gedrag binnen moderne organisatie. Onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek. (pp. 289-308). Amsterdam: Aksant. (cluster C, D)

Sanders, K. & Nauta, A. (2004). Social cohesiveness and absenteeism. The relationship between characteristics of employees and short-term absenteeism. Small Group Research, 35, 724-741. (cluster C, D)

Sanders, K. & Ven, F. van der (2004). Verschillen in visie van HRM. De rollen van Ulrich bezien vanuit verschillende actoren binnen een organisatie. Tijdschrift voor HRM, 57-73. (cluster C, D)

Scesnzy, S. & Thau, S. (2004). Gesundheitsbewertung vs. Arbeitszufriedenheit. Der Zusammenhang von Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens mit selbstberichteten Fehlzeiten. Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie, 48, 17-24. (cluster D)

Schippers, J.J. (2004). Arbeid en zorg. Tussen normering en keuzevrijheid. In W. Arts, H.B. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel. (pp. 177-194). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Schippers, J.J. (2004). Labour markets and life course. Theory, empiricism and policy. In N. van der Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Diversity in life courses. Consequences for the labour market. (pp. 19-41). Tilburg: OSA. (cluster C)

Schippers, J.J. (2004). Minder uren, meer welvaart. Economisch Statistische Berichten, 89, 4441, 409. (cluster C)

Schippers, J.J. (2004). The life course approach to the labour market. A new challenge. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe & J.J. Schippers (Eds.), Diversity in life courses. Consequences for the labour market. (pp. 191-199). Tilburg: OSA. (cluster C)

Schippers, J.J. & Vlasblom, J.D. (2004). Einde van het kinderdal. Statistische Berichten, 89, 593. (cluster C)

Schuurmans, H. (2004). Promoting well-being in frail elderly people. Theory and intervention. Groningen: ICS Dissertation Series. Groningen: University of Groningen. (216 pp.). (cluster C)

Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N. & Slaets, Slaets, J.P.J. (2004). Old or frail. What tells us more? Journal of Gerontology. Medical Sciences, 59, M962-M965. (cluster A, C)

Schyns, B. & Sanders, K. (2004). Mood and the evaluation of leaders. A replication using an employee sample. Current Research in Social Psychology, 10, 58-68. (cluster C, D)

Sieben, I. & Graaf , P.M. de (2004). Schooling or social origin? The bias in the effect of educational attainment on social orientations. European Sociological Review, 20, 107-122. (cluster C)

Smaniotto, R.C. (2004). You scratch my back and I scratch yours versus love thy neighbour. Groningen: ICS Dissertation Series. Groningen: University of Groningen. (228 pp.). (cluster A)

Sniderman, P., Hagendoorn, L. & Prior, M. (2004). Predispositional factors and situational triggers. Exclusionary reactions to immigrant minorities. American Political Science Review, 98, 35-49. (cluster E)

Snijders, C. & Zijdeman, R.L. (2004). Reputation and internet auctions. eBay and beyond. Analyse & Kritik, 26, 158-184. (cluster A, D)

Sobel, M.E., Graaf N.D. de, Heath, A. & Zou, Y. (2004). Men matter more. The social class identity of married British women, 1985-1991. Journal of the Royal Statistical Society, 167, 37-52. (cluster E)

Stokman, F.N. (2004). Frame dependent modeling of influence processes. In A. Diekmann & T. Voss (Eds.), Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften. Anwendungen und Probleme. (pp. 113-12). München: Oldenbourg Verlag. (cluster A)

Stokman, F.N. & Thomson, R. (2004). Winners and losers in the European Union, European Union Politics, 5, 5-23. (cluster D)

Stokman, F.N. & Thomson, R. (2004). Winners and losers in the European Union, European Union Politics, Special Issue, 5. (133 pp.). (cluster D)

Tacken M.A.J.B., Braspenning J.C.C., Berende A., Hak, E., Bakker, D.H. de & Groenewegen P.P. (et al) (2004). Vaccination of high-risk patients against influenza. Impact on primary care contact rates during epidemics. Analysis of routinely collected data. Vaccine, 22, 2985-2992. (cluster D)

Tazelaar, F. & Sprengers, M. (2004) Werkloosheid en sociaal isolement. Sociologische Gids, 51[4], 419-451. (cluster A)

Tubergen, F. van & Maas, I. (2004). Women migrants in the European Union. A demographic and socio-economic profile. The Hague: Ministry of Social Affairs and Employment (52 pp.). (cluster E)

Tubergen, F. van, Maas, I. & Flap, H. (2004). The economic incorporation of immigrants in 18 western societies. Origin, destination and setting effects. American Sociological Review, 69, 701-724. (cluster E)

Torenvlied, R. & Akkerman, A. (2004). A theory of soft policy implementation in multilevel systems with an application to Dutch social partnership. Acta Politica, 39[1], 31-58. (cluster A, D)

Thau, S., Bennett, R. J., Stahlberg, D. & Werner, J. M. (2004). Why should I be generous when I have valued and accessible alternatives? Alternative exchange partners and OCB. Journal of Organizational Behavior, 25, 607-626. (cluster D)

Tuinstra, J., Hagedoorn, M., Sonderen, E. van, Ranchor, A.V., Bos, G.A.M. van den, Nijboer, C. & Sanderman, R. (2004). Psychological distress in couples dealing with colorectal cancer. Gender and role differences and intracouple correspondence. British Journal of Health Psychology, 9[4], 465-478. (cluster C)

Ultee, W. (2004). Lastingly affluent, constantly tolerant? General explanations of Dutch peculiarities. In D. Fokkema & F. Grijzenhout (Eds.), Dutch Culture in a European Perspective. Volume 5: Accounting for the Past: 1650-2000. (pp. 317-340). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Valk, H.A.G. de (2004). Taakverdelingspreferenties van allochtone en autochtone jongeren in Nederland. De invloed van ouderlijke normen en gedrag nader bestudeerd. Mens & Maatschappij, 79[4], 322 347. (cluster C)

Valk, H.A.G. de & Liefbroer, A.C. (2004). Invloed van ouders op relatievormingsvoorkeuren van Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren in Nederland. Migrantenstudies, 20[3], 108 129. (cluster C)

Valk, H.A.G. de Liefbroer, A.C., Esveldt, I. & Henkens, K. (2004). Family formation and cultural integration among migrants in the Netherlands. Genus, 55[3 4], 9 35. (cluster C)

Veenstra, R. Kuyper, H. (2004). Effective students and families. The importance of individual characteristics for achievement in high school. Educational Research and Evaluation, 10[1], 41-70. (cluster C)

Veenstra, R. Bleker, L. & Knuver, A. (2004). Accuratesse en gebruik van schoolprestatie-indicatoren. Pedagogische Studiën, 81[5], 354-370. (cluster C)

Veenstra, R. Dijkstra, A.B. & Peschar, J.L. (2004). Sociaal kapitaal van middelbare scholieren. Effecten van netwerkbindingen en intergenerationele relaties van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs. Mens & Maatschappij, Book Edition, 79, 71-90. (cluster C)

Verbakel, E. & Graaf, P.M. de (2004). Contacten tussen broers en zussen. Traditionaliteit, homogeniteit en restricties. Mens & Maatschappij, 70, 389-410. (cluster C)

Verkuyten, M. (2004). Emotional reactions to and support for immigrant policies. Attributed responsibilities to categories of asylum seekers. Social Justice Research, 17, 293-314. (cluster E)

Verkuyten, M. (2004). Ethnic minority identity and social context. In M. Bennett & F. Sani (Eds.), The development of the social self. (pp. 189-216). London: Psychology Press. (cluster E)

Verkuyten, M. (2004). Everyday ways of thinking about multiculturalism. Ethnicities, 4, 53-74. (cluster E)

Verkuyten, M. & Brug, P. (2004). Multiculturalism and ethnic group status. The role of ethnic identification, group essentialism and protestant ethic. European Journal of Social Psychology, 34, 647-661. (cluster E)

Verkuyten, M. & Thijs, J. (2004). Global and ethnic self-esteem in school context. Minority and majority groups in the Netherlands. Social Indicators Research, 67, 253-281. (cluster E)

Verkuyten, M. & Thijs, J. (2004). Psychological disengagement from the academic domain among ethnic minority adolescents in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 74, 109-125. (cluster E)

Vieth, M. (2004). Fairness im Ultimatumspiel. Eine spieltheoretische Modellierung. In A. Diekmann & B. Jann (Eds.), Modelle Sozialer Evolution. (pp. 85-113). Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. (cluster A)

Vijver, F. van der & Phalet, K. (2004). Assessment in multicultural groups. The role of acculturation. Applied Psychology, an International Review, 5[2], 215-236. (cluster E)

Vlasblom, J.D. & Schippers, J.J. (2004). Increases in female labour force participation in Europe. Similarities and differences. European Journal of Population, 20[4], 375-392. (cluster C)

Vliert, E. van de, Shi, K., Sanders, K., Wang, Y.L. & Huang, X. (2004). Chinese and Dutch Interpretations of Supervisory Feedback. Journal of Cross Cultural Psychology, 35, 417-435. (cluster C, D)

Völker, B. (Ed.) (2004). Burgers in de buurt. Samenleven in school, buurt en verenigingen. Mens & Maatschappij, Book Edition. Amsterdam: University Press.(176 pp.). (cluster C)

Völker, B. (2004). Gemeenschappen in Nederland. Naar een agenda voor toekomstig onderzoek. Sociale Wetenschappen, 47[2], 2-10. (cluster C) (cluster C)

Völker, B. (2004). Sociaal kapitaal, gemeenschap en burgerschap. Bij wijze van inleiding. In B. Völker (Ed.), Burgers in de Buurt. Samenleven in school, buurt en vereniging. (pp. 7-24). Amsterdam:University Press. (cluster C)

Völker, B. & Flap, H. (2004). Buren, buurten, gemeenschappen. Sociale Wetenschappen, 47[2], 31-49. (cluster C)

Völker, B. & Flap, H. (2003). 'Social capital and work performance: the returns of social capital while doing a job.' Pp. 173-196 in H. Flap & B. Völker (eds), Creation and Returns of Social Capital. London: Routledge (cluster D)

Vos, H. de (2004). Community and human social nature in contemporary society. Analyse & Kritik. Zeitschrift für Sozialtheorie, 26[1], 7-29. (cluster A, D)

Wal, M. van der (2004). Competencies to participate in life. Measurement and the mpact of the school. Groningen: ICS Dissertation Series (218 pp.). Amsterdam: Thela Thesis. (cluster A)

Webbink, E. & Ultee, W. (2004). Van polio tot meningokokken-C. Gedragingen en opvattingen van bevindelijk gereformeerden in Nederland. Mens en Maatschappij, 79, 4-23. (cluster C)

Weijters, G., Vinke, A., Logt, M. van der & Gerris, J.R.M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag. Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J.R.M. Gerris (Ed.), Jeugdzorg en probleemgedrag. Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak. (pp. 9-22). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Weijters, G., Vinke, A., Logt, M. van der & Gerris, J.R.M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag. Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J.R.M. Gerris (Ed.), Jeugdzorg en probleemgedrag. Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak. (pp. 9-22). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Werfhorst, H.G. van der & Graaf, N.D. de (2004). The sources of political orientations in post-industrial society. Social class and education revisited. British Journal of Sociology, 55, 211-235. (cluster E)

Westert, G.P., Groenewegen, P.P., Boshuizen, H.C., Spreeuwenberg, P. & Steultjens, M.P.M. (2004). Medical practice variations in hospital care. Time trends of a spatial phenomenon. Health and Place, 10, 215-220. (cluster D)

Wotschack, P. (2004). Huishoudbeheersing en tijdconflicten. Structuren en processen van sociale controle in Nederlandse huishoudens Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20, 75-89. (cluster A, C)