Print this page You are here: Home > Publications > Publications 2003

Publications of ICS Faculty, Postdocs and Ph.D students in 2003

Abraham, D., Bronkhorst, E., Felling, A., Truin, G. Severens, H.(2003). How dental utilisation in the Netherlands was affected by a radical reform of the dental insurance system. Community Dental Health, 20, 34-39.(cluster E)

Andriessen, I. Phalet, K. (2003). Wanneer onderwijs werkt: naar een contextuele benadering van acculturatie en schoolsucces van allochtone jongeren. Migrantenstudies, 19[4], 266-282.(cluster E)

Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N. Peschar,J.L. (2003). Learners for life: student approaches to learning. Results from PISA 2000. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, 1-136. (cluster C)

Assen, M.A.L.M. van, Stokman, F.N., van Oosten, R. (2003). Conflict measures in cooperative exchange models of collective decision making. Rationality and Society, 15, 85-112. (cluster A)

Baerveldt, C., Rossem, R. van, Vermande, M. (2003). Pupils' delinquency and their social networks: a test of some network assumptions of the ability and inability models of delinquency. The Netherlands' Journal of Social Sciences 39[2], 107-125. (cluster C)

Baerveldt, C. (2003). Peer research als wetenschappelijk pluspunt. In M. de Winter M. Kroneman (Eds.), Participatief jeugdonderzoek. Sociaal wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd (pp. 197-210). Den Haag: Van Gorcum. (cluster C)

Batenburg, R., Raub, W. Snijders, C. (2003). Contacts and contracts: dyadic embeddedness and the contractual behavior of firms. Research in the Sociology of Organizations, 20, 135-188. (cluster A, D)

Bekkers, R. (2003). De bijdragen der kerckelijken. In Th.N.M. Schuyt (Ed.), Geven in Nederland 2003: giften, legaten, sponsoring en vrijwilligerswerk (pp. 141-172). Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Loghum. (cluster E)

Bekkers, R.H.F.P. (2003). Trust, accreditation, and philanthropy in the Netherlands. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 32[4], 596-615. (cluster D)

Bernts, T. Scheepers, P. (2003). Midden in de samenleving: de ontwikkeling van de grote kerkgenootschappen in Nederland 1979-2000. Sociale Wetenschappen, 46[1], 1-18. (cluster B/E).

Boeije, H.R. Doorne-Huiskes, A. van. (2003). Fulfilling a sense of duty: how men and women giving care to spouses with multiple sclerosis interpret this role. Community, Work Family. 6[3], 223-244. (cluster C)

Bogt, T. ter, Raaijmakers, Q., Vollebergh, W., Wel, F. van Sikkema, P. (2003). Youngsters and their musical taste. Musical styles and taste groups. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 39, 35-52. (cluster C)

Bruers, J., Rossum, G. van, Felling, A.,Truin, G. Hof, M. van 't (2003). Business orientation and the willingness to distribute dental tasks of Dutch dentists. International Dental Journal, 53, 255-263 (cluster E)

Buskens, V. (2003). Trust in triads: effects of exit, control and learning. Games and Economic Behavior, 42, 235-252. (cluster A)

Buskens, V., Batenburg, R.S., Weesie, J. (2003). Embedded partner selection in relations between firms. Research in the Sociology of Organization: The Governance of Relations in Markets and Organization, 20, 107-133. (cluster A, D)

Buskens, V., Raub, W. Snijders, C. (2003). Theoretical and empirical perspectives on the governance of relations in markets and organizations. Research in the Sociology of Organization: The Governance of Relations in Markets and Organizations, 20, 1-18. (cluster A, D)

Buskens, V., Raub, W. Snijders, C. (Eds.) (2003). The governance of relations in markets and organizations. Research in the Sociology of Organizations, Volume 20. Oxford: JAI/Elsevier Science. (380 pp.). (cluster A, D)

Buunk, B. Fetchenhauer, D. (2003). De opkomst van de evolutionaire psychologie. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 22, 4-11. (cluster A)

Buuren, S. van,& Eisinga, R. (Eds.) (2003) Incomplete data: multiple imputation and model-based analysis. Statistica Neerlandica, 57[1], 1-157.(cluster B)

Coenders, M., & Scheepers, P. (2003). The effect of education on nationalism and ethnic exclusionism: an international comparison. Political Psychology, 24, 313-343. (cluster E)

Dam, G. ten, Volman, M., Westerbeek, K., Wolfram, P., Ledoux, G., Peschar, J.L. (2003). Sociale competentie langs de meetlat. Het evalueren en meten van sociale competentie. Den Haag: Transferpunt Onderwijskansen, 1 -85. (cluster C)

Dekker, H., Malová F, D. &Hoogendoorn, S. (2003). Nationalism and its explanations. Political Psychology, 24 [2], 345-376. (cluster E)

Dekker, H. (2003). Nationaler Favoritismus und gemischte Gefühle: Zur Politischen Psychologie von Inferenz, Kontakt und Sozialisation in den niederländisch-deutschen Beziehungen'. Zeitschrift für Politische Psychologie, 3/4[2], 283-301.(cluster E)

Dessens, J.A.G., Jansen, W., Ganzeboom, H.B.G. Heijden, P.G.M. van der (2003). Patterns and trends in occupational attainment of first jobs in the Netherlands, 1930-1995: ordinary least squares regression versus conditional multinomial logistic regression. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 166, 63-84. (cluster B)

Dijkstra, A.B. Peschar, J.L. (2003). Social Capital in Education. Theoretical Issues and Empirical Knowledge in Attainment Research. In C.A.Torres A. Antikainen (Eds.), The nternational Handbook on the Sociology of Education: An International Assessment of New Research and Theory, (pp. 58-82). Lanham, USA: Rowman Littlefield Publishers (formerly University Press of America). (cluster C)

Dijkstra, A.B., Veenstra, R., Peschar, J. (2003). Social capital in education: functional communities around high schools in the Netherlands. In H. Flap, B. Völker (Eds.), Creation and returns of social capital (pp. 119-144). London: Routledge. (cluster C)

Doorne-Huiskes,A. van (2003). Sociaal beleid vanuit het perspectief van de levensloop. Bevolking en Gezin. 32[2], 57-74. (cluster C)

Doreian, P. & Stokman, F.N. (eds.) (2003). Evolution of Social Networks. Part III. Special Double Issue of Journal of Mathematical Sociology 27, 1-130. (Cluster A)

Doreian, P., Stokman, F.N. (2003). Introduction. Special Double Issue on Evolution of Social Network, Part III. Journal of Mathematical Sociology 27, 85-87. (cluster A)

Duijn, M.A.J. van, Huisman, M., Stokman, F.N., Wasseur, F.W., Zeggelink, E.P.H. (2003). Evolution of Sociology freshmen into a friendship network. Journal of Mathematical Sociology 27, 153-191. (cluster A, B)

Dulk, L. den, Doorne-Huiskes, A. van Peper, B. (2003). Arbeid en zorg in Europees perspectief: arbeidspatronen van werkende ouders. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19[1], 69-82. (cluster C)

Dykstra, P.A. (2003). Levenslooppatronen: toenemende variatie? In H. de Feijter, T. Fokkema & D. Manting (Eds.), Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij? (pp.21-34). [Boekaflevering Bevolking en Gezin] (cluster C)

Dykstra, P.A. (2003). Wie is er bang voor de vergrijzing? Mens en Maatschappij, 78, 298-299. (cluster C)

Dykstra, P.A. (2003). Het zit in de familie. Inaugural address. (24 pp.). Utrecht: Utrecht University. (cluster C)

Echtelt, P. van , Smulders, P. (2003). Waarom werknemers overuren maken: drie mechanismen getoetst. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19, 272-285. (cluster C, D)

Egmond, M. van (2003). Rain falls on all of us but some manage to get more wet that others. Dissertation University of Nijmegen (ICS Dissertation Series, nr. 92) Amsterdam: Thela Thesis. (148 pp.). (cluster C)

Eisinga, R. (2003). Van dwarsdoorsnede naar transitie: het schatten van overgangskansen met herhaalde cross sectie data. In R. Eisinga, P. Scheepers, J. Vennix, F. Wester (Eds.), Werken met netwerken: theoretische overzichten en empirische inzichten (pp. 75-90). Nijmegen: Nijmegen University Press. (cluster E)

Eisinga, R., Scheepers, P., Vennix, J., Wester, F. (2003). Werken met netwerken: theoretische overzichten en empirische inzichten. Nijmegen: Nijmegen University Press. (360 pp.). (cluster E)

Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (2003). Organisaties en vergrijzing: kansen en bedreigingen. In P. Ester, R. Muffels J.J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 11-17). Bussum: Coutinho. (cluster C, D)

Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (2003). Kerend tij? Tijd voor nieuwe keuzes in ouderenonderzoek en ouderenbeleid. In P. Ester, R. Muffels J.J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp.151-161). Bussum: Coutinho. (cluster C, D)

Ester, P. Muffels, R. Schippers, J.J. (Eds.) (2003). De organisatie en de oudere werknemer. Bussum: Coutinho (184 pp.) (cluster C, D)

Flache, A. (2003). Je vrienden val je niet af: de negatieve effecten van informele netwerken op groepssolidariteit in werkgroepen. Gedrag Organisatie, 16[3], 179-200. (cluster A,D)

Flap, H. (2003). Creation and returns of social capital: a new research program. In H. Flap & B.Völker (Eds.), Creation and Returns of Social Capital (pp. 3-23). London: Routledge. (cluster A)

Flap, H. Völker, B. (Eds.). (2003). Creation and returns of social capital: a new research program. London: Routledge . (280 pp.) (cluster A)

Flap, H. Völker, B. (2003). Communist societies, the velvet revoluton, and weak ties: the case of the GDR. In E. Uslaner G. Badescu (Eds.), Social Capital and the Transition to Democracy. (pp. 28-45 London: Routledge and Kegan Paul. (cluster C, E)

Flap, H. Völker, B. (2003). Preface. In H. Flap B. Völker (Eds.), Creation and Returns of Social Capital. A New Research Program. (pp. xv-xxi). London: Routledge. (cluster A)

Frijters, D., Gerritsen, D., Steverink, N. (2003). Zorginhoudelijke kwaliteit: betrouwbaarheid en bruikbaarheid van observatiegegevens in de benchmark voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 34, 21-29. (cluster C)

Gaag, M.P.J. van der Snijders, T.A.B. (2003). Proposals for the measurement of individual social capital. In H. Flap and B. Völker (Eds.), Creation and Returns of Social Capital (pp.199-218), London: Routledge. (cluster B)

Ganzeboom, H.B.G. (2003). Jaren van onderscheid / Epiloog. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.) Jaren van onderscheid. Trends in cultuurdeelname in Nederland. (pp. 152-179 / 180-183) Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland [Cultuur + Educatie, 7]. (cluster C)

Ganzeboom, H.B.G. (Ed.). (2003). Jaren van onderscheid: trends in cultuurdeelname in Nederland. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland [Cultuur + Educatie, 7].(183 pp.) (cluster C)

Ganzeboom, H.B.G. Treiman, D. J. (2003). Three internationally standardised measures for comparative research on occupational status. In J.H.P. Hoffmeyer-Zlotnik Ch. Wolf (Eds.), Advances in cross-national comparison: a European working book for demographic and socio-economic variables (pp. 159-193). New York: Kluwer Academic Press. (cluster B)

Ganzeboom, H.B.G., Treiman, D.J. Ultee, W. (2002) [1991]. Daiji Fenceng Bijiao Yanjiu De Sandai Ji Yihou De Fazhan [Comparative Intergenerational Stratification Research: Three Generations and Beyond.] Reprinted in Qing Hua She Hui Xue Ping Lun [Tsinghua Sociological Review], 3, 151-194. [In Chinese.] Or Annual Review of Sociology 17, 277-302. (cluster B). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Gerhard, U., Knijn, T. & Weckwert, A. (Eds.) (2003). Erwerbstatige Mutter. Soziale Politik und Altagspraxis im Europaischen Vergleich. Frankfurt am Main: Beck Verlag. (253 pp.). (cluster C)

Gerhard, U., Knijn, T. & Weckwert, A. (2003). Einleitung: Sozialpolitik und soziale Praxis. In Gerhard, T. Knijn A. Weckwert, (Eds.), Erwerbstatige Mutter. Soziale Politik und Altagspraxis im Europaischen Vergleich. (pp. 8-28). Frankfurt am Main: Beck Verlag. (cluster C)

Gesthuizen, M . Kraaykamp, G. (2003). Verbal ability of low-educated people in the Netherlands: the downside of educational expansion, The Netherlands' Journal of Social Sciences, 38, 191-211.

Gesthuizen, M., Scheepers, P. Verloo, M. (2003). Support for discrimination of women on the labour market in the Netherlands: individual and contextual characteristics. The Netherlands Journal of Social Sciences, 1, 48-64. (cluster B,E).

Gouwenberg, B.M., Wiepking, P., Schuyt, Th.N.M., Bekkers, R.H.F.P. & Smit, J.H. (2003). Geven door huishoudens en geven door individuen. In Th.N.M. Schuyt, (Ed.), Geven in Nederland 2003: giften, legaten, sponsoring en vrijwilligerswerk. (pp. 37-54). Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum. (cluster E)

Graaf, N.D. de & Graaf, P.M. de (2002). Formal and popular dimensions of cultural capital: effects on children's educational attainment. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 38, 167-186. (cluster C). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Graaf, N.D. de Graaf, P.M. de (2003). Cultureel kapitaal en sociale reproductie: cohorten tussen 1930 en 1975 vergeleken, pp. 80-104. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.), Jaren van onderscheid: trends in cultuurdeelname in Nederland (pp. 72-95). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. (cluster C)

Graaf, N.D. Grotenhuis, M. te (2003). Secularisering in Nederland tussen 1979 en 2000: van kerklidmaatschap naar geloof in een hogere werkelijkheid? In C. Hermans (Ed.), Is er nog godsdienst in 2050? (pp. 46-63). Budel: Uitgeverij Damon.(cluster E)

Graaf, N.D. de , Smeenk, Ultee, W.C. Timm, A. (2003). The when and whom of first marriage in the Netherlands. In H.P. Blossfeld A.Timm (Eds.), Who marries whom? Educational systems as marriage markets in modern societies (pp. 79-122). Amsterdam: Kluwer Academic Press. (cluster C)

Graaf, P.M. de Kalmijn, M. (2003). Alternative routes in the remarriage market: competing-risk analyses of union formation after divorce. Social Forces, 81, 1459-1498. (cluster C)

Graaf, P.M. & Kalmijn, M. (2003). Intelligentie, opleiding en echtscheiding in Nederland. Mens en Maatschappij, 78, 264-272. (cluster C)

Graaf, P.M. de & Kraaykamp, G. (Eds.) (2002). Bourdieu's Sociology of Culture. Special issue of The Netherlands' Journal of Soc ial Sciences, 38[2], 87-186.(cluster C) (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Graaf, P.M. de Kraaykamp, G. (2002). Note of the editors by Bourdieu's Sociology of Culture. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 38, 87-89.(cluster C). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Gray, A., Leeuw, F.L. Jenkins, B. (Eds.) (2003). Collaboration in public services: the challenge for evaluation. Comparative Policy Analysis series. Comparative Policy Analysis, Vol X. New Brunswick: Transaction Books. (pp. 251 + XI). (cluster D)

Greß, S., Delnoij, D.M.J. Groenewegen P.P. (2003). Exit and voice in Dutch social health insurance. Dice Report - Journal for Institutional Comparisons, 1[3], 47-53. (cluster D)

Groenewegen P.P. Delnoij D.M.J. (2003). De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief. In C.W. Aakster J.W. Groothoff (Eds.), Medische sociologie. (pp. 155-162) Groningen: Wolters Noordhoff. (cluster D)

Groenewegen, P.P. , Westert, G.P. Boshuizen, H.C. (2003). Regional differences in healthy life expectancy in the Netherlands. Public Health, 117, 424-429. (cluster D)

Haanstra, F. Damen, M. (2003). Van kunstzinnige vorming tot kunsteducatie: 25 jaar onderwijs en onderzoek in de kunsten. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.) Jaren van onderscheid. Trends in Cultuurdeelname in Nederland. (pp. 6-28) Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland [Cultuur + Educatie, 7]. (cluster C)

Haken, L., Steverink, N., van den Heuvel, W.J.A., & Lindenberg, S.M. (2002). Orientation towards living in an old age home: an instrument to predict use of an old age home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, 353-359. (cluster A,D). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Hagendoorn, L. , Veenman, J. Vollebergh, W. (Eds.) (2003). Integrating immigrants in the Netherlands: cultural versus socio-economic integration. Aldershot: Ashgate. (248 pp.) (cluster E)

Hagendoorn, L. , Veenman, J. Vollebergh, W. (2003). Cultural orientation and socio-economic integration of immigrants in The Netherlands. In L. Hagendoorn, J. Veenman W. Vollebergh Eds.), Integrating immigrants in the Netherlands: cultural versus socio-economic integration (pp. 1-15). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Hagendoorn, L. Pepels, J. (2003). Why the Dutch maintain more social distance from some ethnic minorities than from others: a model explaining the ethnic hierarchy. In L. Hagendoorn, J. Veenman W. Vollebergh (Eds.), Integrating immigrants in the Netherlands: cultural versus socio-economic integration. (pp. 41-61). Aldershot: Ashgate. (cluster A, E)

Hagendoorn, L. , Veenman, J. Vollebergh, W. (2003). Some conclusions on the integration of immigrants in the Netherlands. In L. Hagendoorn, J. Veenman W. Vollebergh (Eds.), Integrating immigrants in the Netherlands: cultural versus socio-economic integration. (pp. 235-241). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Have, M. ten, Grotenhuis, M. te, Meertens, V., Scheepers, P., Beekman, A.T.F., Vollebergh W. (2003). Upward trends in the use of community mental health and social work services in the Netherlands between 1979 and 1995: are particular sociodemographic groups responsible? Acta Psychiatrica Scandinavica, 108[6], 447- 454. (cluster C).

Hello, E. (2003). Educational attainment and ethnic attitudes, how to explain their relationship? Dissertation University of Nijmegen. (ICS Dissertation Series, nr. 98). Amsterdam: Thela Thesis. (150 pp.). (cluster C)

Henkens, K, Remery, C., & Schippers, J.J. (2003). Op zoek naar geschikt personeel. Management en Organisatie (M&O), 57[4], 5-21. (cluster C, D)

Henz, U. Maas, I. (2003). Chancengleichheit durch Bildungsexpansion? The Journal of Sociology and Social Anthropology 5, 312-342. (cluster C)

Heuvel, N. van den, Halle, P. van den, Lippe, T. van der Schippers, J. (Eds.). (2003). Diversiteit in levenslopen; consequenties voor de arbeidsmarkt. The Hague: Reed Business Information. (214 pp.) (cluster C, D)

Heuvel, N. van den, Hallen, P. van der, Lippe, T. van der Schippers, J.J. (2003). Diversiteit in levenslopen en consequenties voor de arbeidsmarkt. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe J.J. Schippers (Eds.). Diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt. pp. 1-11). The Hague: Reed Business Information. (cluster C, D)

Hoeben, C. (2003). LETS' be a community: community in local exchange trading systems. Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, nr. 94). Amsterdam: Thela Thesis. (178 pp.).(cluster C)

Hoof, J. van Lippe, T. van der (2003). Combineren en balanceren: arbeid, zorg en tijd in een veranderende samenleving. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19, 48-52. (cluster C)

Horgan, J. (2003). High performance human resource management in Ireland and the Netherlands. Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, nr. 93) Amsterdam: Thela Thesis. (302 pp.). (cluster D)

Horgan, J. & Mühlau, P. (2003). The adoption of high-performance human resource practices in Ireland: an integration of contingency and institutional theory. The Irish Journal of Management, 24[1], 26-47. (cluster D)

Huisman, M. van Duijn, M.A.J. (2003). StOCNET: Software for the Statistical Analysis of Social Networks. Connections, 25[1], 7-26. (cluster B)

Huisman, Mark, Snijders, T.A.B. (2003). Een stochastisch model voor netwerkevolutie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 58, 182-194. (cluster B)

Huisman, M., Snijders, T.A.B. (2003). Statistical analysis of longitudinal network data with changing composition. Sociological Methods Research, 32, 253-287. (cluster B)

Huismans, S.E. van Schuur, W.H. (2003). The meaning of the circular structure of human values. In S.Levy D. Elizur (Eds.), Facet Theory: towards cumulative science (pp. 127-136). Ljubljana: Faculty of Arts, Center for Educational Development. (cluster B)

Iperen, van W. (2003). Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren: een vergelijking op basis van gegevens van het CKV1-Volgproject. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.), Jaren van onderscheid: trends in cultuurdeelname in Nederland (pp. 120-150). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. (cluster C)

Jansen, M. (2003). Taken eerlijker verdelen: hoe partners onderhandelen. In E. Hooghiemstra M. Pool. Tussen partners. Gezamenlijke keuzen tijdens de levensloop. (pp.122-127). The Hague: Nederlandse Gezinsraad. (cluster C)

Jansma, F., van Goor, H., & Veenstra, R. (2003). Verschillen stadswijken in onderdekking en nonrespons? Een verkennend onderzoek naar selectieve uitval in een telefonische enquête. In A.E. Bronner et al. (Eds.), Ontwikkeling in het marktonderzoek. Jaarboek 2003 MarktOnderzoekAssociatie (pp. 209-220). Haarlem: De Vrieseborch. (cluster B)

Jong, J.D. de, Groenewegen P.P. Westert G.P. (2003) Mutual influences of general practitioners in partnerships. Social Science Medicine, 57, 1515-1524. (cluster D)

Kalmijn M. Kraaykamp, G. (2003). Down and out in the educational career: an event-history analysis of ethnic schooling differences in The Netherlands, Educational Research and Evaluation, 9, 265-287. (cluster C).

Kerssens J.J. Groenewegen P.P. (2003). Consumer choice of social health insurance in managed competition. Health Expectations, 6, 312-322. (cluster D)

Klaveren, M. van, Tijdens, K., Peters, P. & Wetzels, C. (2003). ICT en telewerken. In P. Ester, D. Fouarge, M. Kerkhofs & A. Román (Eds.), ICT, arbeid en organisatie. ( pp.185-208). Tilburg: OSA. (cluster C, D)

Knijn, T, Jonsson, I. Klammer, U. (2003). Betreungspakete Schnuren. Zur alltagsorganisation berufstatiger Mutter. In U. Gerhard, T. Knijn A. Weckwert (Eds.), Erwerbstatige Mutter. Soziale Politik und Altagspraxis im Europaischen Vergleich (pp. 162-92). Frankfurt am Main: Beck Verlag. (cluster C)

Knijn, T. (2003) Verzorgingsstaten, zorgsystemen en zorgpakketten: mogelijkheden voor de combinatie van zorg en arbeid in vergelijkend perspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19[1], 53-66. (cluster C)

Knijn, T. (2003). Challenges and risks of individualisation in the Netherlands. Social Policy Society, 3[1], 57-65. (cluster C)

Komter, A. (2003). Solidariteit en het offer. Inaugural lecture, Utrecht University. Utrecht: Communicatie Service Centrum (44 pp.). (cluster A)

Komter, A. (2003). Solidariteit en de gift: sociale banden en sociale uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press. (237 pp.) (cluster A, C)

Koopmans, I., Jaspers, T. , Knijn, T. Plantenga, J. (2003). Zorg in het huidige stelsel van sociale zekerheid en pensioen: een vergelijking tussen zes landen. Utrecht: De Graaf. (86 pp) (cluster C)

Koopmans, I., Jaspers, T., Knijn, T. Plantenga, J. (2003).Levenslopen tussen zorg en zekerheid: zorg in het pensioenstelsel internationaal vergeleken. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe J. Schippers, Diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt (pp. 151-179). 's Gravenhage: Reed business information. (cluster C)

Kops, Y., Jager, A., Lippe T. van der & Wallace, C. (2002). Combinatiedruk in Europa. In M. Keizer K. Verhaar. Sociale Verkenningen deel 5, Familiezaken. (pp. 33-44). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Omitted in ICS annual report 2002). (cluster C)

Korpi, T., Graaf, P.M. de, Hendrickx, J. & Layte, R. (2003). Vocational training and career employment precariousness in Great Britain, the Netherlands and Sweden. Acta Sociologica, 46, 17-30. (cluster C)

Koster, F., Sanders, K., & van Emmerik, H. (2003). Solidarity of temporary workers. The Netherlands Journal of Social Sciences, 38, 65-80. (cluster D)

Kraaykamp, G. (2003). Literary socialization and reading preferences: effects of parents, the library, and the school, Poetics, 31, 235-257. (cluster C)

Kraaykamp, G. (2002). Cumulative advantages and inequality in lifestyle: a Dutch description of distinction in taste. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 38, 121-142. (cluster C). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Lang, N.D.J. van, Boomsma, A., et al. (2003). Structural equation analysis of a hypothesized symptom model in the autism spectrum. In N.D.J. van Lang: Autism spectrum disorders: a study of symptom domains and weak central coherance, Chapter 4, (pp. 41-56). Groningen: University of Groningen. (cluster B)

Leeuw, F.L. (2003). Reconstructing program theories: methods available and problems to be solved. American Journal of Evaluation, 24[1], 5-20. (cluster A, D)

Leeuw, F.L. (2003) Evaluation and new public management in the Netherlands. In H.Wollmann (Ed.), Evaluation in public sector reform, Concepts and practice in international perspective. (pp. 104-118). Cheltenham:Edward Elgar. (cluster D)

Leeuw, F.L. (2003). Evaluation in Europe. In R. Stockmann (Ed.), Evaluationsforschung. (pp. 53-70). Stuttgart: Leske Budrich. (cluster D)

Lewis, J. Knijn, T. (2003). Sex education materials in the Netherlands and in England and Wales: a comparison of content, use and teaching practice. Oxford Review of Education, 29[1], 11-32. (cluster C)

Leyland A.H. Groenewegen P.P. (2003) Multilevel modelling and public health policy. Scandinavian Journal of Public Health, 31, 267-274. (cluster D)

Lindenberg, S. (2003). The cognitive side of governance. (Special editors V. Buskens, W. Raub, C. Snijders) Research in the Sociology of Organizations, 20, 47-76. (cluster A)

Lindenberg, S. (2003). Coleman et la construction des institution: peut-on négliger la rationalité sociale? Revue Française de Sociologie, 44[2], 257-373. (cluster A)

Lindenberg, S. (2003). Governance seen from a framing point of view: the employment relationship and relational signaling. In Nooteboom, B. and Six, F.E. (Eds.), The trust process in organizations: empirical studies of the determinants and the process of trust development. (pp. 37-57). Cheltenham, UK: Edward Elgar (cluster A)

Lindenberg, S., (2003). Myopia's price: inefficiencies in organizations. In A. Diekmann und T. Voss (Eds.), Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften. (pp. 217-229). München: Oldenbourg (Reihe Scientia Nova). (cluster A)

Maas, C.J.M., & Snijders, T.A.B. (2003). The multilevel approach to repeated measures for complete and incomplete data. Quality and Quantity, 37, 71-89. (cluster B)

Macy, M.W., Kitts, J., Flache, A. Benard. S. (2003). Polarization in dynamic networks: a Hopfield model of emergent structure. In R. Breiger, K. Carley and P. Pattison (Eds.), Dynamic social network modelling and analysis: workshop summary and papers. (pp. 162-173). Washington: The National Academies Press. (cluster A)

Meerendonk, B. van de, Eisinga, R., Felling, A. (2003). Application of Herek's attitudes toward lesbians and gay men scale in the Netherlands. Psychological Reports, 93, 265-275. (cluster E)

Meertens, V., Scheepers, P. & Tax, B. (2003). Depressive symptoms in the Netherlands 1975-1996: a theoretical framework and an empirical analysis of socio-demographic characteristics, gender differences and changes over time. Sociology of Health and Illness, 25[2], 208-231. (cluster B,C)

Meijer, J. van Schuur, W.H. (2003). Further developments in the direct analysis of the circumplex: an application to the AB5C. In S. Levy, D. Elizur (Eds.), Facet theory: towards cumulative science (pp. 49-59). Ljubljana: Faculty of Arts, Center for Educational Development. (cluster B)

Meulen, R. van der (2003). Beoefening. In K. Breedveld (Ed.), Rapportage Sport 2003 (pp. 71-98). Den Haag: SCP. (cluster C)

Meulen, R. van der (2003). Betrokkenheid: volgers, toeschouwers en vrijwilligers. In K. Breedveld (Ed.), Rapportage Sport 2003 (pp. 99-124). Den Haag: SCP. (cluster C)

Moerbeek, H.S. Need, A. (2003). Enemies at work: can they hinder your career? Social Networks 25[1], 67-82. (cluster C)

Monden C. (2003). Education, inequality and health: the impact of partners and the life course. Dissertation University of Nijmegen. (ICS Dissertation Series, nr. 97). Amsterdam: Thela Thesis (226 pp.). (cluster C)

Monden, C., Kraaykamp G. Graaf N.D . de (2003). Trends in social inequality in the Netherlands: does infant mortality in year of birth as a cohort indicator matter? Social Science and Medicine, 56, 987-1000. (cluster C)

Monden, C., Graaf N.D. de Kraaykamp, G. (2003). How important are parents and partners for smoking cessation in adulthood: an event history analysis. Preventive Medicine, 36, 197-203. (cluster C)

Monden, C., Lenthe, F., Graaf, N.D., Kraaykamp, G. (2003). Partner's and own education: does who you live with matter for self-assessed health, smoking and excessive alcohol consumption? Social Science and Medicine, 57, 1901-1912. (cluster C)

Mühlau, P & Lindenberg, S. (2003). Efficiency wages: signals or incentives? An empirical study of the relationship between wage and commitment. Journal of Management and Governance, 7, 385-400. (cluster A,D)

Nagel, I.& Ganzeboom, H.B.G. (2002). Participation in legitimate culture: family and school effects from adolescence to adulthood. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 38[2], 102-120. (cluster C). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Nagel, I. Haan, J. de (2003). Trends in sociale ongelijkheid en cultuurparticipatie. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.), Jaren van onderscheid. Trends in cultuurdeelname in Nederland (pp. 96-119). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland [Cultuur + Educatie, 7].(cluster C)

Nieuwbeerta, P., de Geest, G. Siegers, J.J. (2003). Street-level corruption in industrialized and developing countries. European Societies, 5[2], 139-165. (cluster B )

Oomens, S., Driessen, G. Scheepers, P. (2003). De integratie van allochtone ouders en de onderwijsprestaties van hun kinderen: enkele allochtone groepen vergeleken. Tijdschrift voor Sociologie, 4, 289-312. (cluster B E).

Peters, P. Dulk, L. den (2003). Cross cultural differences in managers' support for home-based telework: a theoretical elaboration. International Journal of Cross Cultural Management, 3[3], 329-346. (cluster C)

Phalet K. (2002). Cultuur, acculturatie en psychologische metingen. In K. Catteeuw H. Van Crombrugge (Eds.), Psychologen en pedagogen in de multiculturele samenleving (pp.13-34). Leuven: Garant.(cluster E). (Omitted in ICS annual report 2002)

Phalet K. (2003). De constructie van etnisch-religieuze identiteit en alteriteit: beeldvorming en beleving van de islam in Nederland. In M.C. Foblets E. Cornelis (Eds.), Identiteitsbeleving bij allochtone jongeren (pp.155-184). Leuven: ACCO. (cluster E)

Phalet K. Andriessen I. (2003). Acculturation, motivation and educational attainment: a contextual model of minority school achievement. In L. Hagendoorn, J. Veenman W. Vollebergh (Eds.), Integrating immigrants in the Netherlands (pp.145-172). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Phalet, K. Saharso, S. (Eds.) (2003). Jeugd [Youth]. Special Issue Migrantenstudies, 195-282. (cluster E)

Phalet K. & Swyngedouw M. (2003). A cross-cultural analysis of immigrant and host values and acculturation orientations. In H. Vinken et al (Eds.), Comparing cultures (pp. 185-212). Leiden: Brill. (cluster E)

Plantenga, J. (2003). Changing work and life patterns: examples of new working time arrangements in the European member states.InJ. Giele (Ed.), Changing life patterns in Western industrial societies /Advances in life course research, 8, (pp. 119-135). London: Elsevier Ltd. (cluster C)

Poppe, E. Hagendoorn, L. (2003). Titular identification of Russians in former Soviet republics. Europe-Asia Studies, 55, 771-787. (cluster E)

Popping, R. (2003). Knowledge graphs and network text analysis. Social Science Information, 42[1] 91-106. (cluster B)

Regt, A. de Komter, A. (Eds.) (2003). Special Issue: Key issues in children's and adolescent's lives. Netherlands' Journal of Social Sciences, 39[1], (82 pp.). (cluster C)

Regt, A. de Komter, A. (2003). Introduction. Netherlands' Journal of Social Sciences, 39[1], 3-11. (cluster C)

Remery, C., Doorne-Huiskes, A. van Schippers, J. (2003). Family-friendly policies in the Netherlands: the tripartite involvement. Personnel Review, 32[4], 456-473. (cluster D)

Remery, C., Henkens, K., Schippers, J.J. & Ekamper, P. (2003). Managing an aging workforce and a tight labor market: views held by Dutch employers. Population Research and Policy Review, 22, 21-40 . (cluster C, D)

Remery, C., Henkens, K., Schippers, J.J. (2003). Arbeidsorganisaties en veroudering. In P. Ester, R. Muffels J.J. Schippers (Eds.). De Organisatie en de oudere werknemer (pp. 35-51). Bussum: Coutinho. (cluster C, D)

Ruijter, E. de, Lippe, T. van der Raub, W. (2003). Trust problems in household outsourcing. Rationality and Society, 15[4], 473-507. (cluster A, C)

Ruijter, J. de., Doorne-Huiskes, A. van Schippers, J. (2003). Size and causes of the occupational gender wage-gap in the Netherlands. European Sociological Review, 19[4], 345-360. (cluster C, D).

Sanders, K., Schyns, B., Koster, F., & Rotteveel, C. (2003). Het stimuleren van solidair gedrag: een kwestie van leiderschap? Gedrag Organisatie, 16, 237-254. (cluster D)

Scheepers, P., Coenders, M., Lubbers, M. (2003). Historisch overzicht van etnocentrische reacties in Nederland aan het eind van de 20ste eeuw. B en M: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 30[2], 80-89. (cluster E)

Scheepers, P., Janssen, J. (2003). Informal aspects of social capital: developments in the Netherlands 1970-1998. The Netherlands Journal of Social Sciences, 2, 87-106. (cluster C)

Schilderman, J., Felling, A. (2003). Spiritual and professional commitment in pastoral ministry. Studies in Spirituality, pp. 293-320. (cluster E)

Schilderman, J., Felling, A.(2003). Sacramental incentives in the pastoral ministry. International Journal of Practical Theology, 7[2], 249-277 (cluster E)

Schippers, J.J. (2003). Levenslopen: toenemende aandacht in wetenschap en beleid. Bevolking & Gezin, 32[2], 9-20. (cluster C)

Schippers, J.J. (2003). Ouderen van de toekomst: langer leren, langer werken. Geron, 5[3], 17-22. (cluster C, D)

Schippers, J.J. (2003). Arbeidsmarkt en levensloop: theorie, empirie en beleid. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe J.J. Schippers (Eds.), Diversiteit in Levenslopen; consequenties voor de arbeidsmarkt (pp. 13-39). The Hague: Reed Business Information. (cluster C, D)

Schuur, W.H. van (2003). Mokken Scale analysis: between the Guttman Scale and Parametric Item Response Theory. Political Analysis, 11, 139-163. (cluster B)

Schweinberger, M., Snijders, T.A.B. (2003). Settings in social networks: a measurement model. Sociological Methodology, 33, 307-341. (cluster B)

Schyns, B., Sanders, K. (2003). Mood and the evaluation of leaders. Current Research in Social Psychology, 9, 51-59. (cluster D)

Sieben, I. & Graaf, P.M. de(2003). The total impact of the family on educational attainment. European Societies, 5, 33-68. (cluster C)

Sniderman, P., Hagendoorn, L. Prior, M. (2003). De moeizame acceptatie van Moslims in Nederland. Mens en Maatschappij, 78, 199-217. (cluster E)

Snijders, T.A.B. (2003). Accounting for degree distributions in empirical analysis of network dynamics. In K. Breiger, P. Carley P. Pattison (Eds.), Dynamic social network modeling and analysis: workshop summary and papers. (pp. 1-16) National Research Council, National Academy of Sciences USA. Washington, DC: The National Academies Press. (cluster B)

Snijders, T.A.B. Baerveldt, C. (2003). A multi-level network study of the effects of delinquent behavior on friendship evolution. Journal of Mathematical Sociology, 27, 123-151. (cluster B)

Steglich, C.E.G. (2003). The framing of decision situations.Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, nr. 95). Amsterdam: Thela Thesis (243 pp.). (cluster B)

Steijn, B. Need. A. (2003). Loopbaaneffecten van flexibele arbeid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 19[2],110-121. (cluster C)

Steverink, N. (2002). Sociale relaties van ouderen. In J.J.F. Schroots (Eds.), Handboek Psychologie van de volwassen ontwikkeling en veroudering. (pp. 413-432). Assen: Koninklijke van Gorcum (cluster A). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Suurmeijer, Th.P.B.M. (2003). Chronische aandoening en kwaliteit van leven. In C.W. Aakster & J.W. Groothoff (Eds.), Medische Sociologie. Sociologische perspectieven op ziekte en zorg (pp. 57-64). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. (cluster C)

Thiel, S. van Leeuw, F.L. (2003). De prestatieparadox in de publieke sector. Beleidswetenschap, 17[2], 123-144. (cluster D)

Thomson, R. Torenvlied, R. (2003). New directions in collective decision research. Rationality and Society, 15[1], 149-52. (cluster A, D)

Thomson, R., Stokman F.N. Torenvlied, R. (2003). Models of collective decision-making: an introduction. Rationality and Society, 15[1], 5-14. (cluster A, D)

Thomson, R., Torenvlied, R., Stokman, F.N. (Eds.) (2003). Models of collective decision making. Special Issue of Rationality and Society, 15. (152 pp.). (cluster A)

Timmer, E., Steverink, N., Dittmann-Kohli, F. (2002). Cognitive representations of future gains, maintenance and losses in the second half of life. The International Journal of Aging and Human Development, 55, 321-339. (cluster A). (Omitted in ICS Annual Report 2002)

Timmer, E., Steverink, N., Stevens, N., Dittmann-Kohli, F. (2003). Personal concepts of stability in the second half of life. Journal of Aging Studies, 17,427-443. (cluster A)

Torenvlied, R. & Thomson, R. (2003). Is implementation distinct from decision making? A micro-level test. Rationality and Society, 15[1], 64-84. (cluster A,D)

Tubergen, F. van (2003). Religieuze participatie en geloof van immigranten in Nederland: nieuwe toetsingen van oude theorieën. Mens Maatschappij, 4, 331-354. (cluster E)

Ultee, W.C. (2003). Meer dyadengegevens. In R. van Noort P. Korteweg (Eds.), Sturen op statistieke: visies uit de samenleving (pp. 82-83). Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek, (cluster C)

Ultee, W.C, Arts, W. Flap, H. (2003). Sociologie: vragen, uitspraken, bevindingen. (third, revised edition) Groningen: Wolters Noordhoff. (680 pp). (cluster A)

Veldman, A.G., Schalkwijk, S. Doorne-Huiskes, A. van (2003). Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doetinchem: Reed Business Information. (128 pp). (cluster D)

Verboord, M. (2003). Van Bint tot Giph. Trends in literatuuronderwijs en leesgedrag tussen 1975 en 2000. In H.B.G. Ganzeboom (Ed.), Jaren van onderscheid. Trends in cultuurdeelname in Nederland. (pp. 30-49). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland [Cultuur + Educatie, 7]. (cluster C)

Verboord, M. (2003). Classification of authors by literary prestige. Poetics, 31, 259-281. (cluster C)

Verboord, M. (2003). Lange-termijneffecten van benaderingen van literatuuronderwijs: hoe kan een latere belangstelling voor lezen verklaard worden? Pedagogische Studiën, 80[1], 24-38. (cluster C)

Verboord, M. (2003). Moet de meester dalen of de leerling klimmen? De invloed van literatuuronderwijs en ouders op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000. Dissertation University of Utrecht (ICS Dissertation Series, nr 91). Amsterdam: Thela Thesis (236 pp.). (cluster C)

Verboord, M. (2003). Socialisatie als verklaring voor de dalende leesfrequentie? De invloed van ouders en school op het lezen van boeken nader onderzocht. Mens & Maatschappij, 78[1], 45-65. (cluster C)

Verboord, M. Rees, K. van (2003). Veranderende leessocialisatie, dalend leesniveau? De invloed van ouders, literatuuronderwijs en populaire cultuur op gelezen boeken. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 31, 168-191. (cluster C)

Verboord, M. Rees, K. van (2003). Do changes in socialization lead to decline in reading level? How parents, literary education, and popular culture affect the level of books read. Poetics, 31, 283-300. (cluster C)

Verkuyten, M. (2003). Ethnic in-group bias among minority and majority early adolescents: the perception of negative peer behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 21, 543-565. (cluster E)

Verkuyten, M. (2003). Discourses about ethnic group (de-)essentialism: oppressive and progressive aspects. British Journal of Social Psychology, 42, 371-391. (cluster E)

Verkuyten, M. (2003). Groepsbindingen en inter-etnische verhoudingen. In F. Spierings, B. Peper, R. Pieterman, S. Karyotis, A. Zijderveld (eds.), Buurt en Stad: Liber amicorum voor Wiebe de Jong. (pp. 27-44). Delft: Sambabal. (cluster E)

Verkuyten, M. (2003). Positive and negative self-esteem among ethnic minority early adolescents: social and cultural sources and threats. Journal of Youth and Adolescence, 32, 267-277. (cluster E)

Verkuyten, M. (2003). Racism, happiness, and ideology. In H. van den Berg, M. Wetherell, & H. Houtkoop-Steenstra (Eds.), Analyzing race talk: multidisciplinary perspectives on the research interview. (pp. 138-155). Cambridge: Cambridge University Press. (cluster E)

Verkuyten, M., Brug, P. (2003). Educational performance and psychological disengagement among ethnic minority and Dutch adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 164, 189-200. (cluster E)

Verkuyten, M., Canatan, K. (2003). Normative orientation and educational outcomes in a school context. In L. Hagendoorn, J. Veenman, W. Vollebergh. (Eds.), Cultural orientation and socio-economic integration of immigrants in the Netherlands. (pp. 151-182). Aldershot: Ashgate. (cluster E)

Visscher, A.J., Dijkstra, A.B., Karsten, S., & Veenstra, R. (2003). Towards better school performance publications: the development of standards. In J. Scheerens A. Visscher (Eds.) School effectiveness and training effect. Liber Amicorum for Prof. dr. R.J. Bosker (pp. 159-183). Enschede: Universiteit Twente, Afdeling Onderwijsorganisatie en management. (cluster C)

Visscher, A.J., Dijkstra, A.B., Karsten, S., & Veenstra, R. (2003). Una carta dei principi per la pubblicazione delle valutazioni delle scuole. In N. Bottani A. Cenerini (Eds.), Una pagella per la scuola (pp. 241-261). Gardolo/Trento: Erickson. (cluster C)

Visser, P., Henkens, K., & Schippers, J.J. (2003). Beeldvorming en stereotypering van oudere werknemers in organisaties. Gedrag Organisatie, 16[1], 2-22. (cluster C, D)

Visser, P., Henkens, K., Schippers, J.J. (2003). Beeldvorming en stereotypering over oudere werknemers. In P. Ester, R. Muffels J.J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer. (pp. 53-72). Bussum: Coutinho. (cluster C, D)

Visser, P., Henkens, K., Remery, C. Schippers, J.J. (2003). Hoe werven werkgevers? Structurele aanpak personeelsvoorziening in Nederland. (Publicatie A193) Tilburg: Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. (116 pp.) . (cluster C, D)

Sanders, K., Shi, K., Wang, Y.L., Huang, X. (2003). Feedback van de baas hier en in China. [Feedback from the Supervisor in the Netherlands and China.] Gedrag Organisatie, 16, 125-139. (cluster D)

Völker, B. (2003). Social(-ist) capital: does it pay? The institutional impact on conditions and consequences of access to social capital. The case of the former GDR. In F. Columbus (Ed.), Central and Eastern Europe in transition. Asian economics and political issues. (Vol 9) (pp.177-196). New York: Nova Science Publishers Inc. (cluster C)

Völker, B. Driessen F. (2003). Delinquent gedrag, netwerken en sociaal kapitaal: een netwerktheoretisch perspectief op criminaliteit van jongeren. Tijdschrift voor Criminologie, 3[45], 271-285. (cluster C)

Völker, B. Flap, H. (2003). Social networks and performance at work: a study of returns to social capital in doing one's job. In H. Flap B. Völker (Eds), Creation and returns of social capital. Theory, research and measurement. (pp. 172-196). Londen: Routledge. (cluster D)

Vos, H. de (2003). Geld en 'de rest: over uitzwerming, teloorgang van gemeenschap en de noodzaak van gemeenschapsbeleid. Sociologische Gids, 50, 285-311. (cluster C)

Vos, H. de (2003). Valt het allemaal wel mee? Een antwoord op 'Vroeger kon je lachen' van Stef Aupers en Jack Burgers . Sociologische Gids, 50, 319-322. (cluster C)

Vos, H. de & Wielers, R. (2003). Calculativeness, trust and the reciprocity complex: is the market the domain of cynicism? In B. Nooteboom F.E. Six (Eds.), The Trust Process in Organizations, 75-104. Cheltenham, UK: Edward Elgar. (cluster A)

Vijver F. van der Phalet, K. (2003). Assessment in multicultural groups: the role of acculturation. Applied Psychology: An International Review, 53[2], 215-236. (cluster E)

Vries, S. de, Verheij, R.A., Groenewegen P.P. & Spreeuwenberg, P. (2003). Natural environments - healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and Planning A, 35, 1717-1731. (cluster D)

Weesie, J. (2003). Estimation results. Stata Statistical Software, Release 8.0, 1, 345-359. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Hausman tests (revised version). Stata Statistical Software, Release 8.0, 2, 51-58. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Likelihood ratio tests (revised version). Stata Statistical Software, Release 8.0, 2, 352-361. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Rank ordered logistic regression. Stata Statistical Software, Release 8.0, 3, 425-439. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Regression diagnostics (revised version). Stata Statistical Software, Release 8.0, 3, 457-384. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Seemingly unrelated estimation. Stata Statistical Software, Release 8.0, 4, 126-147. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Wald tests (revised version). Stata Statistical Software, Release 8.0, 4, 225-239. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Nonlinear Wald tests (revised version). Stata Statistical Software, Release 8.0, 4, 240-247. College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Weesie, J. (2003). Stata Statistical Software. Misc chapters: Volume 1 (revision). (pp. 202-206). Volume 2. (pp. 243-252). Volume 3. (pp. 298-305). College Station, Texas: Stata Corporation. (cluster B)

Wegdam, H.G., Bouma, J., Knol, H.R., Suurmeijer, Th.P.B.M. (2003). Studenten slaaf van het internet? Een onderzoek naar excessief internetgebruik onder studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedrag en Gezondheid, 31, 99-112. (cluster C)

Weijters, G. Scheepers, P. (2003). Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: een beschrijving en verklaring. Mens en Maatschappij, 78[2], 144-157. (cluster B/E)

Wel, T.F. van, Felling, A., Persoon, J.M.G. (2003). The effect of psychiatric rehabilitation on the activity and participation level of clients with long-term psychiatric disabilities. Community Mental Health Journal, 39, 535-546 (cluster E)

Westerhof, G.J., Barrett, A.E., Steverink, N. (2003). Forever young: a comparison of age identities in the United States and Germany. Research on Aging, 25[4], 366-383. (cluster A)

Wielers, R . Meer, P. van der (2003). Lower educated workers and part-time work. The Netherlands 1973-1991. Acta Sociologica, 46, 307-321.

Wielers, R. Meer, P. van der (2003). Toename van overwerk 1985-1998. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 19, 286-298.

Wieringa, N.F., Peschar, J.L., Denig, P., De Graeff, P.A., Vos, R. (2003). Connecting pre-marketing clinical research and medical practice: opinion-based study of core issues and possible changes in drug regulation. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 19, 202-219 (cluster C)

Wilsem J. van (2003). Crime and context: the impact of individual, neighborhood, city and country characteristics on victimization. Dissertation University of Nijmegen. (ICS Dissertation Series, nr. 96). Amsterdam: Thela Thesis (172 pp.). (cluster C)

Wilsem, J. van, Graaf, N.D. de Wittebrood K. (2003). Variations in cross-national victimization: the impact of composition and context. European Sociological Review, 19, 125-142. (cluster C)

Wilsem, J. van, Wittebrood, K. Graaf, N.D. de (2003). Buurtdynamiek en slachtofferschap van criminaliteit. Mens en Maatschappij, 78, 4-28. (cluster C)

Wittek, R.P.M. (2003). Norm violations and informal control in organizations: a relational signalling perspective. In B. Nooteboom, F.E. Six (Eds.), The trust process in organizations (pp. 168-194). Cheltenham, UK: Edward Elgar. (cluster D)

Wittek, R.P.M., & Flache, A. (2003). Rationale Wahl und Organisationstheorie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie - Sonderheft, 42, 55-87. (cluster D)

Wittek, R.P.M., Duijn, M.A.J. van, & Snijders, T.A.B. (2003). Frame decay, informal power, and the escalation of social control in a management team: a relational signaling perspective. In V. Buskens, W. Raub, and C. Snijders (Eds.), The governance of relations in markets and organizations. Special volume of Research in the Sociology of Organization, 20, (pp. 355-380). Oxford, UK: Elsevier Science Ltd. (cluster B, D)

Zijlstra, H.P., Vlaskamp, C., Nakken, H., Snijders, T.A.B. (2003). Implementeren van vernieuwingen: het belang van teamsamenstelling. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 29, 224-237.(cluster C)