Print this page You are here: Home > Publications > Publications 2002

Publications of ICS Faculty, Postdocs and Ph.D students in 2002

Allen, J., & Sanders, K. (2002). Gender gap in earnings on the level of industries. European Journal of Women’s Studies, 9, 2, 163-180. (cluster C)

Andriessen, I., & Phalet, K. (2002). Feeling well and performing well: acculturation, school adjustment and achievement in ethnic minority youth. International Journal of Intercultural Education, 13, 1, 21-36. (cluster C)

Arts, W.A., & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art review. Journal of European Social Policy, 12, 2, 137-158. (cluster A, C)

Aspeslagh, R, & Dekker, H. (2002). Duitsland: nieuwe wilskracht in Europees verband. Internationale Spectator, 9, 437-443. (cluster C)

Baarsen, B. van, Duijn, M. A. J. van, Smit, J. H., Snijders, T. A. B., & Knipscheer, K. P. M. (2002). Patterns of adjustment to partner loss in old age: the widowhood adaptation longitudinal study. Omega, 44, 5-36. (cluster E)

Batenburg, R., Lippe, T. van der, & Gier, E. de (Eds.) (2002). Met het oog op de toekomst van de arbeid. (222 pp.). The Hague: Elsevier Bedrijfsinformatie. (cluster C)

Bekkers, R. (2002). Giften van gereformeerden aan maatschappelijke doelen in Nederland. Sociologische Gids, 49, 4, 386-408. (cluster B)

Bekkers, R., & Graaf, N.D. de (2002). De verschuivende achtergronden van verenigingsparticipatie in Nederland. Mens en Maatschappij, 77, 4, 338-360. (cluster B)

Bogt, T. ter, Engels, R., Hibbel, B., Wel, F. van, & Verhagen, S. (2002). ’Dance Stacy’: dance and MDMA in Dutch youth culture. Contemporary Drug Problems, 29, 157-181. (cluster B)

Bras, H. (2002). Zeeuwse meiden: dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950 [Zeeland maids: domestic service in the life course of women, c. 1850-1950]. Dissertation Utrecht University (ICS Dissertation Series, nr 88). (262 pp.). Amsterdam: Aksant. (cluster B)

Breedveld, K., & Meulen, R. van der (2002). Vertrouwen in de sport: een empirische analyse van de relatie tussen sportdeelname en sociaal kapitaal. Vrijetijd Studies, 20, 2, 37-49. (cluster B)

Bukov, A., Maas, I., & Lampert, Th. (2002). Social participation in very old age: cross-sectional and longitudinal findings from BASE. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 57b, 510-517. (cluster B)

Buskens, V. (2002). Social networks and trust. (285 pp.). Boston / Dordrecht / London: Kluwer Academic Publishers. (cluster A)

Buskens, V., & Raub, W. (2002). Embedded trust: control and learning. In E. Lawler, & S. Thye (Eds.), Group cohesion, trust, and solidarity. Advances in group processes, 19. (pp. 167-202). Amsterdam: JAI/Elsevier Science (cluster A, C)

Buskens, V., & Royakkers, L. M. M. (2002). Commitments: a game-theoretic and logical perspective. Cognitive Science Quarterly, 2, 448-467. (cluster A)

Buunk, B., Dijkstra, P., Fetchenhauer, D., & Kenrick, D.T. (2002). Age and gender differences in mate selection criteria for various involvement levels. Personal Relationships, 9, 217-278. (cluster A, D)

Claringbould, I., & Lippe, T. van der (2002). Vrouwen in leidinggevende posities. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 18, 3, 257-267. (cluster C)

Dávid, B., & Snijders, T.A.B. (2002). Estimating the size of the homeless population in Budapest, Hungary. Quality and Quantity, 36, 291-303. (clusters B, E)

Dekker, H. (2002). De stabiliteit van de politiek in Nederland verklaard, 1950-1990. Leidschrift, Historisch Tijdschrift, 17, 2, 7-32. (cluster C)

Dekker, H., & Langendoen, M. (2002). Greater normalization of Dutch policy towards Germany: from distant relations to near neighbors. In M. Jopp, H. Schneider, & U. Schmalz (Eds.), Germany’s European policy. Perceptions in key partner countries. (pp.109-132). Bonn: Europa Union Verlag. (cluster C)

Dijkstra, A.B. (Ed.) (2001). Segregatie, cohesie en onderwijs. Themanummer Sociale Wetenschappen 44, 4, 1-91. (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Dijkstra, A.B. (2001). Segregatie, cohesie en onderwijs. Sociale Wetenschappen 44, 4, 1-5. (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Dijkstra, A.B. (2002).Vraagsturing in het funderend onderwijs: een oefening in evenwicht. Ontketening door vraagsturing? Themanummer Christen Democratische Verkenningen, 7, 9, 75-85. (cluster C)

Dijkstra, A.B. (2002). Werelden apart? Leefstijlen van middelbare scholieren. (228 pp.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Dijkstra, A.B., & Peschar, J.L. (2002). Social capital in education: theoretical issues and empirical knowledge in attainment research. Research report for the 'Netherlands Organization for Scientific Research' (NWO). (45 pp.). Groningen: University of Groningen. (cluster C)

Dijkstra, A.B., Jungbluth, P., & Ruiter, S. (2001). Verzuiling, sociale klasse en etniciteit: segregatie in het Nederlandse basisonderwijs. Sociale Wetenschappen, 44, 4, 24-48. (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Doorne-Huiskes, J. van (2002). Hay igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Union Europea? In T. Marin Eced, & M. del Mar del Pozo Andrés (Eds.), Las mujeres en la construccion del mundo contemporaneo. (pp. 117-133). Cuenca : Publicaciones de la Diputacion Provincial de Cuenca. (cluster B)

Doorne-Huiskes, J. van (2002). Jongens waren we, maar aardige jongens: de stereotiepe AEPer. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 24, 1, 89-108. (cluster B)

Doorne-Huiskes, J. van, Schalkwijk, S., & Schippers, J.J. (2002). Uitbreiding arbeidsaanbod in de kinderopvang. Publicatie ZW 29. (99 pp.). Tilburg: OSA. (cluster A)

Doorne-Huiskes, J. van, Dykstra, P., Nievers, E., Oppelaar, J., & Schippers, J.J. (2002). Mantelzorg: tussen vraag en aanbod. (NIDI, Rapport nr. 63). (105 pp.). The Hague: NIDI. (cluster A)

Driessen, F., & Völker, B. (2002). Zeg me wie je vrienden zijn: allochtone jongeren en criminaliteit. (298 pp.). Zeist: Kerckebosch. (cluster B)

Dulk, L. den (2002). Werkgevers en de zorgende werknemer: hoe Nederlandse, Italiaanse, Britse en Zweedse organisaties de combinatie arbeid en zorg faciliteren. Gedrag en Organisatie, 5, 4, 225-239. (cluster C )

Dykstra, P. (2002). Lange-termijn trends in relatie- en gezinsvorming: implicaties voor zorg- en opvoedingscapaciteit. In J.R.M. Gerris (Ed.), Jeugd en gezin: gezamenlijke invloed en verantwoordelijkheid. (pp. 7-17). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster C)

Eisinga, R., Coenders, M., Felling, A., Grotenhuis, M. te, Oomens, S., & Scheepers, P. (2002). Religion in Dutch society 2000: documentation of a national survey on religious and secular attitudes in 2000. Steinmetz Archive Codebook P1556. (374 pp.). Amsterdam: NIWI / Steinmetz Archive. (cluster B, D, E )

Emmerik, H. van, Lambooij, M., & Sanders, K. (2002). Differential effects of individual-linked and team-level status allocatie on professionals’ job performance. Small Group Research, 33, 702-717. (cluster C)

Evans, G., & Need, A. (2002). Explaining ethnic polarization in Eastern Europe. Social Science Research, 31, 4, 653-680. (cluster B)

Fetchenhauer, D., & Buunk, A.P. (2002). Irrationele en onbewuste aspecten van gedrag: een evolutionaire benadering. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie en haar grensgebieden, 57, 125-144. (cluster A, D)

Fetchenhauer, D., & Rohde, P. (2002). Evolutionary personality psychology and victimology: sex differences in risk attitudes and short-term orientation and their relation to sex differences in victimizations. Evolution and Human Behavior, 23, 233-244. (cluster A, D)

Flache, A. (2002). De zwakke kant van hechte netwerken. In T. Hackeng, & H. Veenhof (Eds.), Over de grenzen van het weten: jaarboek 2001 van de Vereniging van Akademie-onderzoekers. (pp. 35-40). Amsterdam: KNAW. (cluster A, B)

Flache, A. (2002). The rational weakness of strong ties: failure of group solidarity in a highly cohesive group of rational agents. Journal of Mathematical Sociology 26, 3, 189-216. (cluster A, B)

Flache, A., & Macy, M.W. (2002). Stochastic collusion and the power law of learning: a general reinforcement learning model of cooperation. Journal of Conflict Resolution 46, 5, 629-653. (cluster A)

Flap, H. (2002). No man is an island. In O. Favereau, & E. Lazega (Eds.), Conventions and structures in economic organization: markets, networks and hierarchies. (pp. 29-59). London: Edward Elgar. (cluster C)

Flap, H. (2001). Unintended effects in organizations. In N.J. Smelser, & P.B. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Organizational and Management Studies, A. Martinelli (Ed.), (pp. 10973-10976). Amsterdam: Elsevier Pergamon. (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Ganzeboom, H., Haanstra, F., Damen, M. L., & Nagel, I. (2002). Momentopname 2001, CKV1-Volgproject. (Cultuur + Educatie 3). (103 pp.). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. (cluster C)

Gattig, A. (2002). Intertemporal decision making. Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, nr 84). (243 pp.). (cluster A)

Gautschi, T. (2002). Trust and exchange: effects of temporal embeddedness and network embeddedness on providing and dividing a surplus. Dissertation Utrecht University. (ICS Dissertation Series, nr 87). (242 pp.). (cluster A, C)

Gelissen, J. (2002). Worlds of welfare, worlds of consent? Public opinion on the welfare state. (255 pp.) Leiden: Brill Academic Publishers. (cluster A, C)

Gerhard, U., Knijn, T., & Lewis, J. (2002). Contractualisation. In B. Hobson, J. Lewis, & B. Sim (Eds.), Contested concepts in gender and social politics. (pp. 105-140). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. (cluster A)

Gesthuizen, M., & Graaf, P.M. de (2002). Arbeidsmarktkansen van laagopgeleide mannen in Nederland tussen 1977 en 1998. Mens en Maatschappij, 77, 3, 189-206. (cluster B, C)

Gesthuizen, M., & Kraaykamp, G. (2002). Ontwikkelingen in verbale capaciteiten van laagopgeleiden in Nederland: de keerzijde van de onderwijsexpansie. Mens en Maatschappij, 77, 4, 361-380. (cluster B)

Gesthuizen, M., Scheepers, P., & Verloo, M. (2002). Steun voor seksediscriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland: individuele en maatschappelijke verklaringen. In A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra, E. de Leeuw, Th. Poiesz, K. de Ruyter, & A. Smidts (Eds.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2002. (pp. 173-186). Haarlem: De Vrieseborch. (cluster C)

Gijsberts, M. (2002). The legitimation of income inequality in state-socialist and market societies. Acta Sociologica 45, 269-285. (cluster B)

Gijsberts, M., & Ganzeboom, H. (2001). El Apoyo a los Principios Distributivos. Una Comparacion entre las Sociedades Socialistas y las Sociedades de Mercado (1987-1996) [The support for distribution principles: a comparison between state-socialist and market societies (1987-1996)]. Politica y Sociedad, 38, 69-96. (cluster B) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Gijsberts, M., & Lubbers, M. (2002). De verkiezingsuitslag van 15 mei: een analyse van buurtverschillen in zeven grote steden. Socialisme & Democratie, 59, 12, 52-59. (cluster B)

Graaf, N.D. de (2002). De beperkte verklaringskracht van cultuur. Een empirisch-theoretische benadering. Inaugural lecture, University of Nijmegen. Nijmegen, the Netherlands, February 8. (cluster B)

Graaf, N.D. de (2002). De verklaringskracht van cultuur. Mens en Maatschappij, 77, 2, 137-152. (cluster B)

Greß, S., Groenewegen, P.P., Kerssens, J.J., Braun, B., & Wasem, J. (2002). Free choice of sickness funds in regulated competition: evidence from Germany and the Netherlands. Health Policy, 60, 235-254. (cluster C)

Groenewegen, P.P., Dixon, J., & Boerma, W.G.W. (2002). The regulatory environment of general practice: an international perspective. In R.B. Saltman, R. Busse, & E. Mossialos (Eds.), Regulating entrepreneurial behavior in European health care systems (pp. 200-214). Buckingham: Open University Press. (cluster C)

Grotenhuis, S., Knijn, T., Korver, T., Tonkens, E., & Zwaard, J. van der (Eds.) (2002). Hoeksteen of zwerfkei: het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. (191 pp.). Amsterdam: De Balie / NGR. (cluster B)

Grotenhuis, S., Knijn, T., Korver, T., Tonkens, E., & Zwaard, J. van der (Eds.) (2002). Introduction in Hoeksteen of zwerfkei: het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. (pp. 9-20). Amsterdam: De Balie / NGR. (cluster B)

Haanstra, F., Nagel, I., & Ganzeboom, H. (2002). A preliminary assessment of a new arts education program in Dutch secondary schools. The International Journal of Art & Design Education, 21, 2, 164-172. (cluster C)

Hagendoorn, L. (2002). A Démon takargatása: hogyan fedte fel Hitler a náci ideológia részleteit 1920-1939 es beszédeiben (Concealing the demon: how Hitler selectively unveiled the nazi ideology in his speeches). In G. Csepeli, & A. Orkény, (Eds.), Gyülölet es Politika [Hate in Politics]. (pp. 12-33). Budapest: Felelös Kiadó Friedrich Ebert Alapitvány. (cluster B)

Haken, L., Steverink, N., Heuvel, W. van den, & Lindenberg, S. (2002). Orientation towards living in an old age home: an instrument to predict use of an old age home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, 353-359. (cluster A)

Hansen, J., & Lippe, T. van der (2002). De groei binnen de functie: de invloed van organisatiekenmerken op verschillen in functieontwikkeling tussen mannen en vrouwen. Mens en Maatschappij, 77, 2, 93-115. (cluster C)

Hello, E., Scheepers, P., & Gijsberts, M. (2002). Education and ethnic prejudice in Europe: explanations for cross-national variances in the educational effect on ethnic prejudice. Scandinavian Journal of Educational Research, 46, 1, 5-24. (cluster E)

Henkens, K., Grift, Y., & Siegers, J.J. (2002). Changes in female labor supply in the Netherlands 1989-1998: the case of married and cohabiting women. European Journal of Population, 18, 39-57. (cluster C)

Hoof, J. J. van, & Glebbeek, A. C. (2002). Onderwijs en arbeidsmarkt: twintig jaar later. In R. Batenburg, T. van der Lippe, & E. de Gier (Eds.), Met het oog op de toekomst van de arbeid (pp. 27-54). The Hague: Elsevier Bedrijfsinformatie. (cluster C)

Houten, G. van, & Torenvlied, R. (2002). De ‘zachte’ sturing van de arbeidsvoorwaardenvorming. Beleid en Maatschappij, 29, 4, 181-190. (cluster C)

Jadot, A., & Egmond, M. van (2002). Réconcilier l'individuel et le contextuel? L'intérêt de la méthode multiniveaux en recherche électorale. In A. Heath, & A. Jadot (Eds.), Revue de la Maison Française d'Oxford, 1,1 (Special issue on political attitudes and voting behavior in Europe). (pp. 211-236). (cluster B)

Jansen, M. (2002). Children of divorced parents: differential consequences of demographic behaviour? The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 37, 2, 169-184. (cluster B)

Jansen, M. (2002). Waardenoriëntaties en partnerrelaties: een panelstudie naar wederzijdse invloeden [Value orientations and partnerrelations: a panel study of mutual influences]. Dissertation Utrecht University. (ICS Dissertation Series, nr 82). (181 pp.). (cluster B)

Jansen, M., & Kalmijn, M. (2002). Investments in family life: the impact of value orientations on patterns of consumption, production and reproduction in married and cohabiting couples. In R. Lesthaeghe (Ed.), Meaning and choice: value orientations and life course decisions. (pp. 129-159). The Hague / Brussels: NIDI / CBGS. (cluster B)

Jansen, M., & Liefbroer, A.C. (2002). Samen kiezen, samen delen? De invloed van waardenoriëntaties van levenspartners op de geboorte van kinderen en de taakverdeling. Sociale Wetenschappen, 45, 1, 2-22. (cluster B)

Kampen, J. K., & Snijders, T.A.B. (2002). Estimation of the Wing-Kristofferson model for discrete motor responses. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 55, 159-168. (cluster E)

Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale gemeenschap in scholen [Students' involvement in schools: social community in schools]. Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, nr 90). (185 pp.). The Hague: Textcetera. (cluster B)

Klein Haarhuis, C.M., & Leeuw, F. (2002). Corruptiebestrijding: een evaluatie van bottom-up en top-down benaderingen. Bestuurskunde, 11, 4, 177-186. (cluster C)

Knijn, T. (2002). Bijstandsmoeders: burgerschap en de grondslagen voor ondersteuning. In R.P. Hortulanus, & J.E.M. Machielse (Eds.), Themanummer ‘Modern Burgerschap’. Sociaal Debat, deel 6. (pp. 69-82). The Hague: Elsevier Bedrijfsinformatie. (cluster A)

Knijn, T. (2002). Care work: innovations in the Netherlands. In M. Daly (Ed.), Care work: the quest for security. (pp. 159-174). Geneva: International Labour Office. (cluster A)

Knijn, T. (2002). Was kommt als nächstes? Dilemmas in einer Zeit nach dem Familienernahrermodell. WSI Mitteilungen, 55, 3, 184-189. (cluster C)

Knijn, T., & Cuyvers, P. (2002). Onduidelijke signalen, duidelijke effecten: gezinsbeleid in Nederland. In S. Grotenhuis, T. Knijn, T. Korver, E. Tonkens, & J. van der Zwaard (Eds.), Inleiding in Hoeksteen of zwerfkei: het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. (pp. 37-54). Amsterdam: De Balie / NGR. (cluster A)

Knijn, T., & Ostner, I. (2002). Commodification and de-commodification. In B. Hobson, J. Lewis, & B. Siim (Eds.), Contested concepts in gender and social politics. (pp. 141-169). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (cluster A)

Knijn, T., & Selten, P. (2002). Transformations in fatherhood: the Netherlands. In B. Hobson (Ed.), Making men into fathers. (pp. 168-190). Cambridge: Cambridge University Press. (cluster A)

Komter, A., & Vollebergh, W. (2002). Solidarity in Dutch families: family ties under strain? Journal of Family Studies, 23, 2, 171-188. (cluster B)

Korupp, S., Ganzeboom, H., & Lippe, T. van der (2002). Do mothers matter? A comparison of models of the influence of mother's and father's educational and occupational status on children's educational attainment. Quality & Quantity, 36, 1, 17-42. (cluster C)

Korupp, S., Sanders, K., & Ganzeboom, H. (2002). The intergenerational relationship of occupational status and sex-typing at children’s labour market entry. The European Journal of Women’s Studies, 9, 7-29. (cluster C)

Korupp, S., Sanders, K., & Ganzeboom, H. (2002). Wie die Mütter, so die Töchter? Dynamiken und Trends in Statusvererbungsprozess zwischen Mütter und Töchter in Westdeutschland und den Niederlanden. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 54, 1-26. (cluster C)

Koster, F., Sanders, K., & Emmerik, H. van (2002). Solidariteit van tijdelijke medewerkers: de effecten van temporele en netwerkinbedding bij universitaire junioronderzoekers. Gedrag en Organisatie, 15, 240-254. (cluster C)

Kraaykamp, G. (2002). Leesbevordering door ouders, bibliotheek en school: effecten en ontwikkelingen. (138 pp.). Delft: Eburon. (cluster C)

Kraaykamp, G. (2002). Trends and counter trends in sexual permissiveness: three decades of attitude change in the Netherlands 1965-1995, Journal of Marriage and the Family, 64, 225-239. (cluster C)

Kraaykamp, G., & Vullings, G. (2002). Actief in een studentenvereniging: een onderzoek naar de participatie in Nijmeegse studentenverenigingen, Vrijetijd Studies, 20, 33-48. (cluster C)

Lampert, Th., & Maas, I. (2002). Sozial selektives Überleben ins und im Alter. In G.M. Backes, & W. Clemens (Eds.), Zukunft der Soziologie des Alter(n)s. (pp. 219-249). Opladen: Leske & Budrich. (cluster B)

Leeuw, F. (2002). Reciprocity and educational evaluations by European inspectorates: assumptions and reality checks. Quality in Higher Education, 8, 2, 137-151. (cluster C)

Leeuwen, M.H.D. van, & Maas, I. (2002). Partner choice and homogamy in the nineteenth century: was there a sexual revolution in Europe? Journal of Social History, 36, 101-123. (cluster B).

Leeuwen, M.H.D. van, Maas, I., & Miles, A. (2002). HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations. (441 pp.). Leuven: Leuven University Press. (cluster E)

Leyland A.H., & Groenewegen P.P. (2002). Multilevel modelling and public health policy. Scandinavian Journal of Public Health, 30, 1-8. (cluster C)

Lindenberg, S. (2002). Solidarity, its microfoundations and macrodependence. In O. Favereau, & E. Lazega (Eds.), Conventions and structures in economic organization. Markets, networks and hierarchies. (pp. 282-328). Cheltenham and Northampton: Elgar. (cluster A)

Lippe, T. van der, & Dijk. L. van. (2002). Comparative research on women’s employment. Annual Review of Sociology, 28, 221-241. (cluster B, C)

Lubbers, M., & Scheepers, P. (2002). French Front National Voting: a micro and macro perspective. Ethnic and Racial Studies, 25, 1, 120-149. (cluster E)

Lubbers, M., Gijsberts, M., & Scheepers, P. (2002). Extreme right-wing voting in Western Europe. European Journal of Political Research, 41, 3, 345-378. (cluster E)

Luijkx, R., Róbert, P., Graaf, P.M. de, & Ganzeboom, H. (2002). Changes in status attainment in Hungary between 1910 and 198: trendless fluctuation or systematic change? European Societies, 4, 107-140. (cluster C)

Maas, I., & Leeuwen, M.H.D. van (2002). Industrialization and intergenerational mobility in Sweden. Acta Sociologica, 45, 179-194. (cluster B)

Macy, M.W., & Flache, A. (2002). Learning dynamics in social dilemmas. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, May 14, 99, 10, 7229-7236. (cluster A)

Meer, P. van der, & Glebbeek, A. C. (2001). The return to formal overschooling: filling a research gap. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 37, 108-131. (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Monden, C.W.S. (2002). Beginnen en stoppen met roken: de invloed van opleiding, ouders en partners in een gebeurtenissenanalyse. Mens en Maatschappij, 77, 4, 297-318. (cluster B)

Moorer, P., Suurmeijer, Th.P.B.M., Foets, M., & Molenaar, I.W. (2001). Psychometric properties of the RAND36 among three chronic diseases (multiple sclerosis, rheumatic diseases, and COPD) in the Netherlands. Quality of Life Research, 10, 637-645. (cluster E) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Nagel, I. (2002). Op welke leeftijd lijken kinderen het meest op hun ouders? Cultuurparticipatie tussen zes en achttien jaar. Mens en Maatschappij, 77, 3, 207-229. (cluster B)

Nagel, I. (2002). Paplepel of lessenaar: een vroege start bevordert latere cultuurdeelname. Boekmancahier, 54, 14, 398-407. (cluster B)

Nieboer, A., & Lindenberg, S. (2002). Substitution, buffers and subjective well-being: a hierarchical approach. In E. Gullone, & R.A. Cummins (Eds.) The universality of subjective well-being indicators. Social Indicators Research Book Series, 16. (pp. 175-189). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (cluster A)

Nieuwbeerta, P., Geest, G. de, & Siegers, J.J. (2002). Corruption in industrialized and developing countries: a test of law & economics hypothesis. In P. Nieuwbeerta (Ed.), Crime victimization in comparative perspective: results from the international crime victims survey, 1989-2000. (pp. 163-182). The Hague: Boom. (cluster C)

Oosterheert, I., Vermunt, J., & Veenstra, R. (2002). Manieren van leren onder­wijzen en relaties met persoonsgebonden en contextuele variabelen. Pedagogische Studiën, 79, 4, 251-268. (cluster C)

Pelzer, B., & Eisinga, R. (2002). Bayesian estimation of transition probabilities from repeated cross sections. Statistica Neerlandica, 56, 1, 23-33. (cluster B, E)

Pelzer, B., Eisinga, R., & Franses, Ph.-H. (2002). Inferring transition probabilities from repeated cross sections. Political Analysis, 10, 2, 113-133. (cluster B, E)

Peschar, J.L. (2002). Over de grenzen: internationale indicatoren voor feedback over onderwijskwaliteit. In B.P.M. Creemers (Ed.), Handboek schoolorganisatie en schoolmanagement. (pp. e54001-e540024). Alphen aan de Rijn: Kluwer. (cluster C, D)

Peters, P., Tijdens, K., & Wetzels, C. (2002). Mogen, willen, en doen niet altijd gelijk! Toegang, wens, en praktijk van telethuiswerken in Nederland. In R. Batenburg, J. Benders, N. van den Heuvel, P. Leisink, & J. Onstenk (Eds.), Arbeid en ICT in Onderzoek. (pp. 137-150). Utrecht: Lemma. (cluster B, C)

Phalet, K., & Swyngedouw, M. (2002). National identities and representations of citizenship: a comparison of Turks, Moroccans and working-class Belgians in Brussels. Ethnicities, 2,1, 5-30. (cluster C)

Philips, C., Wielers, R., & Lindenberg, S. (2002). Crazy signs: instant gemeenschap op Club Med. Vrijetijd Studies, 20, 2, 21-35. (cluster B)

Plantenga, J. (2002). Combining work and care in the polder model: an assessment of the Dutch part-time strategy. Critical Social Policy, 22, 1, 53-71. (cluster B, C)

Plantenga, J. (2002). De kunst van het gender mainstreamen: over emancipatiebeleid, Europese richtsnoeren en het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2001, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 18, 1, 70-82. (cluster B, C)

Plantenga, J. (2002). Het kind en de rekening. Tijdschrift voor Politieke Economie 23, 4, 3-19. (cluster B, C)

Plantenga, J., & Koopmans, I. (2002). Freistellungsregelungen für Sorgearbeit und Ihre praktische Bedeutung im internationalen Vergleich, WSI Mitteilungen, 55, 03, 161-168. (cluster B, C)

Poortman, A.-R. (2002). Socioeconomic causes and consequences of divorce. Dissertation University of Nijmegen. (ICS Dissertation Series, nr 83). (212 pp.). (cluster B)

Remery, C., & Doorne-Huiskes, J. van (2002). Vrouwen in hogere posities. In Y. Benschop, & F. Dröes (Eds.), Op de voet gevolgd: gender en emancipatiebeleid. (pp. 21-34). Amsterdam: Uitgeverij SWP. (cluster C)

Remery, C., & Schippers, J.J. (2002). Arbeid-zorgarrangementen bij Nederlandse werkgevers onderzocht. Over Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV 12, 3, 182-186. (cluster C)

Remery, C., Doorne-Huiskes, J. van, & Schippers, J.J. (2002). Labor market flexibility in the Netherlands: looking for winners and losers. Work, Employment and Society, 16, 3, 477-495. (cluster A)

Remery, C., Schippers, J.J., & Doorne-Huiskes, J. van (2002). Zorg als arbeidsmarktgegeven: werkgevers aan zet. OSA publicatie A 188. (136 pp.). Tilburg: OSA. (cluster C)

Rengers, M. (2002). Economic lives of artists: studies into careers and the labor market in the cultural sector. Dissertation University of Nijmgen. (ICS Dissertation Series, nr 89). University of Nijmegen. (184 pp.). (cluster C)

Roest, A., Völker, B., & Kassenberg, A. (2002). Sociale netwerken en prestaties op school. Sociale Wetenschappen, 4, 4-22. (cluster B)
Rooks, G. (2002). Contract en conflict: strategisch management van inkooptransacties [‘Contract and conflict: strategic management in purchasing']. Dissertation Utrecht University. (ICS Dissertation Series, nr 85). (178 pp.) (cluster C)

Ruijter, E. de, Lippe, T. van der, & Raub, W. (2002). Uitbestedingsgedrag van huishoudens: kosten-baten afwegingen en vertrouwensproblemen. [Explaining outsourcing behavior of households: cost-benefit considerations and trust problems]. In T. van der Lippe, R. Batenburg, & E. de Gier (Eds.), De toekomst van de arbeid. (pp. 129-150). Amsterdam: Elsevier. (cluster B)

Sanders, K., & Roefs, A. (2002). Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de binding van medewerkers. Gedrag en Organisatie, 15, 94-105. (cluster C)

Sanders, K., Emmerik, H. van, & Raub, W. (2002). Nieuwe vragen voor onderzoek naar solidair gedrag binnen moderne organisaties. Gedrag en Organisatie, 15, 3, 184-201. (cluster C)

Sanders, K., Nauta, A., & Koster, F. (2002). De invloed van tevredenheid met type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers. Gedrag en Organisatie, 15, 456-472. (cluster C)

Scheepers, P., Gijsberts, M., & Coenders, M. (2002). Ethnic exclusionism in European countries: public opposition to civil rights for legal migrants as a response to perceived ethnic threat. European Sociological Review, 18, 17-34. (cluster E)

Scheepers, P., Gijsberts, M., & Hello, E. (2002). Religiosity and prejudice against ethnic minorities in Europe: cross-national tests on a controversial relationship. Review of Religious Research, 43, 3, 242-265. (cluster E)

Scheepers, P., Gijsberts, M., & Hello, E. (2002). The church’s mission for a just society: tolerance against ethnic minorities among religious people. In J.S. Dreyer, & J.A. van der Ven (Eds.), Divine Justice – Human Justice. (pp. 235-261). Pretoria: Research Institute for Theology and Religion, University of South Africa. (cluster E)

Scheepers, P., Grotenhuis, M. te, & Gelissen, J. (2002). Welfare states and social capital: cross-national comparisons in European countries. European Societies, 4, 2, 185-207. (cluster C)

Scheepers, P., Grotenhuis, M. te, & Slik, F. van der (2002). Education, religiosity and moral attitudes: explaining cross-national effect differences. Sociology of Religion, 63, 2, 157-177. (cluster B, E)

Schippers, J.J. (2002). Combinatiemodel verdient economisch gezien de voorkeur. Christen Democratische Verkenningen, 2002, 2, 8-13. (cluster A)

Schippers, J.J. (2002). Menselijk kapitaal van vrouwen: naar een betere balans tussen investeringen en rendement. Opleiding & ontwikkeling. Tijdschrift voor Human Resources Development, 15, 9, 3-6. (clusterC)

Schippers, J.J. (Ed.) (2002). Levensloop en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen. SZW Rapport 255. (125 pp.). The Hague: Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. (cluster A)

Schippers, J.J. (2002). Verkenning sociaal stelsel en werken. In Verkenning levensloop, achtergronddeel: analyses van trends en knelpunten. (pp. 43-68). The Hague: Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. (cluster A)

Schippers, J.J. (2002). Menselijk kapitaal en de levensloop. In Levensloop als perspectief. (RMO Advies no. 20). (pp. 49-74). The Hague: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. (cluster C)

Schippers, J.J., & Siegers, J.J. (2002). Allochtonen op de Nederlandse arbeidsmarkt: bedreigingen en kansen. Migrantenstudies, 18, 2, 107-114. (cluster C)

Slik, F. van der, Graaf, N.D. de, & Gerris, J. (2002). Conformity to parental rules: asymmetric influences of father's and mother's levels of education. European Sociological Review, 18, 489-502. (cluster B)

Smith, J., Maas, I., Mayer, K.U., Helmchen, H., Steinhagen-Thiesen, E., & Baltes, P.B. (2002). Two-wave longitudinal findings from the Berlin aging study: introduction to a collection of papers. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 57b, 471-473. (cluster B).

Snijders, T.A.B. (2002). Markov chain Monte Carlo estimation of exponential random graph models. Journal of Social Structure (electronic journal), 3, 2, April 1. (cluster E)

Snijders, T. A. B., & Duijn, M. A. J. van (2002). Conditional maximum likelihood estimation under various specifications of exponential random graph models. In J. Hagberg (Ed.), Contributions to social network analysis, information theory, and other topics in statistics (pp. 117-134). Stockholm: Department of Statistics, Stockholm University. (cluster E)

Spreen, M., Völker, B., & Flap, H. (2002). The structural dimension of social capital: estimating the number of seemingly unrelated pairs of alters from ego’s perspective. In J. Hagberg (Ed.), Contributions to social network analysis, information theory and other topics in statistics. (pp.18-39). Stockholm: Department of Statistics, Stockholm University. (cluster B)

Steverink, N. (2002). Sociale relaties van ouderen. In J.J.F. Schroots (Ed.), Handboek psychologie van de volwassen ontwikkeling en veroudering. (pp. 413-432). Assen: Koninklijke Van Gorcum. (cluster A)

Stokman, F.N. (2001). Networks. Social. International Encyclopedia for the Social & Behavioral Sciences. (pp. 10509-10514). Amsterdam: Elsevier Pergamon. (cluster E) (omitted in ICS Annual Report 2001)

Straten, G., Friele, R.D., & Groenewegen, P.P. (2002). Public trust in Dutch health care. Social Science & Medicine, 55, 227-234. (cluster C)

Takács, K. (2002). Social networks and intergroup conflict. Dissertation University of Groningen. (ICS Dissertation Series, 86). University of Groningen. (257 pp.). (cluster A)

Tap, R., Glebbeek, A. C., & Brouns, M. (2002). De rust van de routine: over kwaliteit van de arbeid in het licht van de relatie tussen arbeid en zorg. Sociologische Gids, 49, 59-75. (cluster C)

Thiel, S. van, & Leeuw, F. (2002). The performance paradox in the public sector. Public Productivity and Management Review, 25, 3, 267-281. (cluster C)

Torenvlied, R., & Akkerman, A. (2002). Doorwerking in de diepte: de doorwerking van agenda 2002 in de agenda en onderhandelingen van de CAO grootmetaal 1998. Beleid en Maatschappij, 29, 4, 218-232. (cluster C)

Torenvlied, R., & Koole, R. (2002). De verkiezingen van 2002: een korte terugblik. Beleid en Maatschappij, 29, 4, 156-159. (cluster C)

Tubergen, F. van, & Kalmijn, M. (2002). Tweede-taalverwerving en taalgebruik onder Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland: investering of gelegenheid? Migrantenstudies, 18, 156-177. (cluster B)

Ultee, W. (2002). Problem selection in the social sciences. Methodology. In: N. J. Smelser, & P. B. Baltes, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 18. (pp. 12110-12117). Amsterdam: Elsevier Pergamon. (cluster B)

Veen, H. van der, Snijders, T. A.B., & Folmer, H. (2002). Environmental policy and firms’ decision-making about location choice. In L. Marsiliani, M. Rauscher, & C. Withagen (Eds.), Environmental economics and the international economy. (pp. 185-201). Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers. (cluster C)

Verbakel, E., & Graaf, N.D. de (2002). Trends in the Netherlands: social, economic, cultural, and demographic trends in the 20th century. (154 pp.) Nijmegen: Department of Sociology KUN. (cluster B)

Verberk, G., Scheepers, P., & Felling, A. (2002). Attitudes and behavioral intentions towards ethnic minorities: an empirical test of several theoretical explanations for the Dutch case, Journal of Ethnic and Migration Studies, 28, 2, 197-219. (cluster E)

Verboord, M. (2002). Wat lezen adolescenten later? De invloed van de socialisatie op de lange termijn. In A.-M. Rauwkema, D. Schram, & C. Stalpers. Lezen en leesgedrag van adoloscenten en jongvolwassenen. (pp. 233-247). Delft: Eburon. (cluster B)

Verkuyten, M. (2002). Ethnic attitudes among minority and majority children: the role of ethnic identification, peer group victimization and parents. Social Development, 11, 558-570. (cluster B)

Verkuyten, M. (2002). Ethnic relations in local contexts: beyond a dualist approach to identities and racism. In Europe’s new racism? Causes, manifestations and solutions. (pp. 131-142). The Evens Foundation. Oxford: Berghahn. (cluster B)

Verkuyten, M. (2002). Etniciteit en de multiculturele samenleving: tussen overeenkomst en verschil. In R. Hortulanus, & J. Machielse (Eds.), De multiculturele uitdaging. (pp. 41-54). The Hague: Elsevier. (cluster B)

Verkuyten, M. (2002). Making teachers accountable for students’ disruptive classroom behaviour. British Journal of Sociology of Education, 23, 107-122. (cluster B)

Verkuyten, M. (2002). Perceptions of ethnic discrimination by minority and majority early adolescents in the Netherlands. International Journal of Psychology, 37, 321-332. (cluster B)

Verkuyten, M., & Brug, P. (2002). Ethnic identity achievement, self-esteem and discrimination among Surinamese adolescents in the Netherlands. Journal of Black Psychology, 28, 122-141. (cluster B)

Verkuyten, M., & Hagendoorn, L. (2002). Ingroup favoritism and self-esteem: the role of identity level and trait valence. Group Processes and Intergroup Relations, 5, 285-298. (cluster B)

Verkuyten, M., & Pouliasi, K. (2002). Biculturalism among older children: cultural frame switching, attributions, self-identification and attitudes. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 596-608. (cluster B)

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). Multiculturalism among minority and majority adolescents in the Netherlands. International Journal of Intercultural Relations, 26, 91-108. (cluster B)

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). Racist victimization among children in the Netherlands: the effect of ethnic group and school. Ethnic and Racial Studies, 25, 310-331. (cluster B)

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: the role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59, 203-228. (cluster B)

Verkuyten, M., & Wolf, A. de (2002). Being, feeling and doing: discourses and ethnic self-definitions among minority group members. Culture and Psychology, 8, 371-399. (cluster B)

Verkuyten, M., & Wolf, A. de (2002). Ethnic minority identity and group context: self-descriptions, acculturation attitudes and group evaluations in an intra- and intergroup situation. European Journal of Social Psychology, 32, 781-800. (cluster B)

Vermeij, L. (2002). De sociale betekenis van straattaal: interetnisch taalgebruik onder scholieren in Nederland. Pedagogiek, 22, 3, 260-273. (cluster B)

Vlek, C.A.J., Steg, E.M., Feenstra, D., Gerbens-Leenis, W., Lindenberg, S., Moll, H., Schoot Uiterkamp, A., Sijtsma, F., & Witteloostuijn, A. van (2002). Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren. Economisch Statistische Berichten, 87, 524-527. (cluster E)

Vos, H. de, & Wielers, R. (2002). Calculativeness, trust and the reciprocity complex: is the market the domain of cynicism? In B. Nooteboom, & F.E. Six (Eds.), The trust process within organizations: empirical studies of the determinants and the process of trust development. (pp.120-164). Cheltenham United Kingdom: Edward Elgar. (cluster A, B, C)

Weesie, J. (2002). Rank ordered logistic regression. Stata Statistical Software, 8, 3, 425-439. (cluster E)

Weesie, J. (2002). Recode categorical variables. Stata Statistical Software, 8, 3, 298-305. (cluster E)

Weesie, J. (2002). Regression diagnostics (2nd version). Stata Statistical Software, 8, 3, 357-384. (cluster E)

Weesie, J. (2002). Seemingly unrelated estimation. Stata Statistical Software, 8, 4, 126-147. (cluster E)

Weesie, J. (2002). A system to manage estimation results. Stata Statistical Software, 8,1, 345-359. (cluster E)

Weesie, J. (2002). Utilities for value labels. Stata Statistical Software, 8, 2, 243-252. (cluster E)

Wel, F. van (2002). Meer zorgen voor kwaliteit: monitor onder jeugdzorginstellingen in het kader van het programma kwaliteit in de jeugdzorg II. (25 pp.). Utrecht: Utrecht University (cluster C)

Wel, F. van, & Hortulanus, R. (2002). De sociale staat van Utrecht: naar een integrale analyse van de sociale infrastructuur. (82 pp.). Utrecht: Utrecht University. (cluster C)

Wel, F. van, Bogt, T. ter, & Raaijmakers, Q. (2002). Changes in the parental bond and the well-being of adolescents and young adults. Adolescence, 37, 317-333. (cluster B)

Wesselingh, A.A., Dijkstra, A.B., & Peschar, J.L. (2002). Onderwijs in de civil society: hoe kan onderwijs bijdragen aan de sociale cohesie? In Rondom onderwijs. (pp. 135-170). The Hague: Onderwijsraad. (cluster C)

Wilsem, J. van, Graaf, N.D. de, & Wittebrood, K. (2002). Variations in cross-national victimization: the impact of composition and context. In P. Nieuwbeerta (Ed.), Crime victimization in comparative perspective: results from the international crime victims survey 1989-2000. (pp. 119-140). The Hague: Boom Juridische Uitgevers. (cluster B)

Wittek, R. (2002). Theorienvergleich in den Sozialwissenschaften. Ethik und Sozialwissenschaften 12, 4, 533-535. (cluster A)

Wotschack, P. (2002). Zeitwohlstand - als Problem sozialer Ungleichheit. In J. Rinderspacher (Ed.), Zeitwohlstand. Ein Konzept für einen anderen Wohlstand der Nation. (pp. 143-163). Berlin: Edition Sigma. (cluster B, C)