Print this page You are here: Home > Publications > Publications 2001

Publications of ICS Faculty, Postdocs and Ph.D students in 2001

Alberts, H., Wel, F. van (2001). ‘Zorgen voor kwaliteit. Een onderzoek onder jeugdzorginstellingen in het kader van het programma kwaliteitszorg in de jeugdzorg II’. Utrecht: VOG/Universiteit Utrecht (20 pp.) (cluster B)

Arts, W. A., Gelissen, J. (2001). ‘Welfare States, Solidarity, and Justice Principles. Does the Type Really Matter?' Acta Sociologica (44, 4) pp. 283-300 (cluster A, B, C)

Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (Eds.) (2001). ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (208 pp.) (cluster C)

Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (2001). ’Professies in beweging'. Pp. 7-30 in: Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (Eds.), ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (cluster A, B, C)

Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P., Raub, W. (2001). ‘Vrije beroepsuitoefening en professionele dienstverlening. Een kwestie van vertrouwen?’ Pp. 152-172 in: Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (Eds.), ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (cluster C)

Assen, M.A.L. van (2001). ‘Essays on Actor Models in Exchange Networks and Social Dilemmas’ [ICS Ph.D Dissertation]. Groningen (217 pp.) (cluster E)

Baarsen, B. van, Snijders, T.A.B., Smit, J.H., Duijn, M.A.J. van (2001). ‘Lonely but Not Alone. Emotional Isolation and Social Isolation as Two Distinct Dimensions of Loneliness in Older People’. Educational and Psychological Measurement (61) pp. 119-135 (cluster E)

Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E., Janssen, P.P.M., Hulst, R. van der, Brouwer, J. (2000). 'Using Equity Theory to Examine the Difference between Burnout and Depression'. Anxiety, Stress, and Coping (13, 3) pp. 247-268 (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2000)

Bartus, T. (2001). ‘Social Capital and Earnings Inequalities. The Role of Informal Job Search in Hungary’ [ICS Ph.D Dissertation]. Budapest (162 pp.) (cluster B)

Batenburg, R., Raub, W., Snijders, C. (2001). ‘Vertrouwen is goed, contracteren is beter? Een empirisch onderzoek naar het management van transacties tussen afnemers en leveranciers’. Mens & Maatschappij (76, 2) pp. 121-142 (cluster C)

Batenburg, R. Groenewegen, P.P. (2001). ‘Vrije beroepen in Europa. De verschuivende grenzen van de nationale mededingingswetgeving’. Pp. 126-151 in: Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (Eds.), ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (cluster C)

Bennema-Broos, M., Groenewegen, P.P., Westert, G.P. (2001). ‘Social Democratic Government and Spatial Distribution of Health Care Facilities. The Case of Hospital Beds in Germany’. European Journal of Public Health (11) pp. 160-165 (cluster C)

Boerma, W.G.W., Groenewegen, P.P. (2001). ‘GP Home Visiting in 18 European Countries. Adding the Role of Health System Features’. European Journal of General Practice (7) pp. 132-137 (cluster C)

Barrera, D. (2000) ‘Gruppo dei pari e rendimento scolastico’. Quaderni di Sociologia (44) pp. 99-122 (outside clusters) (omitted in ICS Annual Report 2000)

Berkhof, J., Snijders, T.A.B. (2001). ‘Variance Component Testing in Multilevel Models’. Journal of Educational and Behavioral Statistics (26, 2) pp. 133-152 (cluster E)

Bernsen, R.A.J.A.M., Jager, A.E.J. de, Suurmeijer, Th.P.B.M., Meché, F.G.A. van der (2001). ‘Psychological Morbidity in Family of Patients with Guillain-Barré Syndrome’. Journal of Neuroscience (187) pp. S468 (cluster B)

Blumen, O., Zamir, I., ‘Two Social Environments in a Working Day: Occupation and Spatial Segregation in Metropolitan Tel Aviv’. Environment and Planning A (33,10) pp. 1765-1784 (2001)

Boomsma, A., Duijn, M.A.J. van, Snijders, T.A.B. (Eds.) (2001). ‘Essays on Item Response Theory’ [Book Series Lecture Notes in Statistics (157)]. New York: Springer-Verlag (438 pp.) (cluster E)

Bruggen, A.C. van (2001) ‘Individual Production of Social Well-being. An Exploratory Study’ [ICS Ph.D Dissertation]. Groningen (300 pp.) (cluster A)

Coenders, M.T.A. (2001). 'Nationalistic Attitudes and Ethnic Exclusionism in a Comparative Perspective. An Empirical Study of Attitudes Toward the Country and Ethnic Immigrants in 22 Countries’ [ICS Ph.D Dissertation]. Nijmegen (259 pp.) (cluster B)

Croes, M. (2001). ‘De jodenvervolging in Utrecht'. Pp. 39-68 in: Flap, H., Croes, M. (Eds.). ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (cluster C)

Dalen, I.V. van, Groothoff, J.W., Stewart, R., Spreeuwenberg, P., Groenewegen, P.P., Horn, J.R. van (2001). ‘Motives for Seeking a Second Opinion in Orthopaedic Surgery'. Journal of Health Services Research and Policy (6) pp. 195-201 (cluster C)

Dekkers, R., Siegers, J.J., Plantenga, J. (2001). 'Kinderopvang op weg naar 2003. De gevolgen van een nieuw stelsel van vraagfinanciering voor organisaties in de kinderopvang'. Report Commissioned and Published by VOG /Economisch Instituut (65 pp.) (cluster C)

Diekmann, A., Lindenberg, S. (2001). ‘Sociological Aspects of Cooperation’. In: Baltes, P.B., Smelser, N.J. (Eds.), ‘International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences’. Oxford: Pergamon-Elsevier (Online: http://www.iesbs.com/) (cluster A)

Dijk, L. van, Lippe, T. van der (2001). ‘Conclusion'. Pp. 265-273 in: Lippe, T. van der, Dijk, L. van (Eds.), ‘Women’s Employment in a Comparative Perspective’. New York: Aldine and De Gruyter (cluster B, C)

Dijkstra, A.B., Dronkers, J. (2001). ‘Church, State and Civil Society. The Netherlands’ System of Schooling'. Pp. in 63-80 in: Meyer, H.-D., Boyd, W.L. (Eds.), 'Education between States, Markets, and Civil Society. Comparative Perspectives'. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (cluster C)

Dijkstra, A.B., Herweijer, L.J. (2001). ‘The Relationship between Motives for Choice and Denomination in Primary Education in a System of Choice’. Pp. 259-266 in: Smit, F., Wolf, K. van der, Sleegers, P. (Eds.), 'A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities'. Nijmegen/Amsterdam: Institute for Applied Social Sciences/SCO-Kohnstamm Institute (cluster C)

Dijkstra, A.B., Veenstra, R. (2001). ‘Do Religious Schools Matter? Beliefs and Life Styles of Students in Faith-based Secondary Schools’. International Journal of Education and Religion (2, 2) pp. 182-206 (cluster C)

Dijkstra, A.B., Veenstra, R. (2001). ‘Effecten van onderwijsvrijheid? De invloed van richting van de school op gedrag en houdingen van leerlingen’. Pp. 155-156 in: Eck, E. van, Griffioen, D., Hout, H. van, Beetsma, T. (Eds.), 'Proceedings of the 28th Meeting for Researchers on Education' (ORD). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Institute, University of Amsterdam (cluster C)

Dijkstra, A.B., Witziers, B. (2001). ‘Kwaliteit van scholen en keuzeprocessen in het onderwijs’. Pp. 139-154 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), 'Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties'. Assen: Van Gorcum (cluster B)

Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.) (2001). 'Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties'. Assen: Van Gorcum (267 pp.) (cluster B, C)

Dijkum, C. van, Lam N.L, Ganzeboom, H.B.G. (2001). ‘The Dynamics of Educational Expansion. A Simulation Model'. Pp. 205-221 in: Geyer, F., Zouwen, J. van der (Eds.), ‘Sociocybernetics. Complexity, Autopoiesis, and Observation of Social Systems'. Westport CT: Greenwood Press (cluster C)

Dronkers, J., Veenstra, R. (2001). ‘Schoolprestatie-indicatoren in het voortgezet onderwijs. Start, reacties en vervolg’. Pp. 21-35 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), ‘Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties’. Assen: Van Gorcum (cluster C)

Eijck, K. van, Graaf, P.M. de (2001). ‘De invloed van persoonlijkheidskenmerken op het bereikte opleidingniveau’. Mens & Maatschappij (76, 4) pp. 286-302 (cluster B)

Eisinga, R., Franses, Ph.-H. (Eds.) (2001). 'Analysis of Repeated Cross-sectional Data’. Statistica Neerlandica (55, 2) [Special Issue] (154 pp.) (cluster E)

Eisinga, R., Franses, Ph.-H. (2001). 'Introduction to the Special Issue on Analysis of Repeated Cross-sectional Data'. Statistica Neerlandica (55, 2) pp. 109-110 (cluster E)

Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (Eds.) (2001). ‘Flexibilisering, organisatie en employability’. Bussum: Coutinho (186 pp.) (cluster A)

Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (2001). ‘Facetten van flexibilisering’. Pp. 11-17 in: Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (Eds.), ‘Flexibilisering, organisatie en employability’. Bussum: Coutinho (cluster A)

Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (2001). ‘Flexibilisering. Tijd voor een nieuwe ronde’. Pp. 161-170 in: Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (Eds.), ‘Flexibilisering, organisatie en employability’. Bussum: Coutinho (cluster A)

Fischer, T.F.C., Graaf, P.M. de (2001). 'Ouderlijke echtscheiding en de levensloop van kinderen. Negatieve gevolgen of schijnverbanden?' Sociale Wetenschappen (44, 2) [Special Issue] pp. 138-163 (cluster B)

Flache, A. (2001). ‘Individual Risk Preferences and Collective Outcomes in the Evolution of Exchange Networks’. Rationality and Society (13, 3) pp. 304-348 (cluster A)

Flache, A., Hegselmann, R. (2001). ‘Do Irregular Grids Make a Difference? Relaxing the Spatial Regularity Assumption in Cellular Models of Social Dynamics’. Journal of Artificial Societies and Social Simulation (4, 4) (Online Journal: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/4/4/6.html) (cluster A)

Flap, H. (2001). ‘Informele netwerken binnen bedrijven. Bij wijze van inleiding'. Sociale Wetenschappen (44, 1) pp. 1-11 (cluster A, B, C)

Flap, H. (2001). ‘Professies als probleem. Sociaal-wetenschappelijke vraagstellingen op het terrein van vrije beroepen'. Pp. 31-50 in: Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P. (Eds.), ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (cluster C)

Flap, H., Boxman, E. (2001). ‘Getting Started. The Effects of Social Capital on the Start of the Occupational Career'. Pp. 159-181 in: Lin, N., Cook, K., Burt, R. (Eds.), ‘Social Capital. Theory and Research’. New York: Aldine and De Gruyter (cluster B)

Flap, H., Croes, M. (Eds.) (2001). ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de Jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (207 pp.) (cluster C)

Flap, H., Croes, M. (2001). ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was'. Pp. 1-13 in: Flap, H., Croes, M. (Eds.), ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de Jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (cluster C)

Flap, H., Völker, B. (2001). ‘Goal Specific Social Capital and Job Satisfaction. Effects of Different Types of Networks on Instrumental and Social Aspects of Work'. Social Networks (23, 4) pp. 297-320 (cluster B)

Flap, H., Völker, B. (2001). ‘Informele relaties op het werk’. Sociale Wetenschappen (44) [Special Issue (on Networking in Organisations)] pp. 30-47 (cluster B)

Flap, H., Croes, M., Tammes, P., Ultee, W. (2001). ‘Verzet en jodenvervolging in Overijssel’. Pp.161-182 in: Flap, H., Croes, M. (Eds.), ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (cluster B, C)

Ganzeboom, H.B.G., Henrichs, H. (Eds.) (2001). ‘De moede muze. Opstellen voor Wim Knulst’. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (109 pp.) (cluster B)

Ganzeboom, H.B.G., Nagel, I., Damen, M.L. (2001). ’Onderzoeksdesigns en de muze. Nieuwe gegevens over effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs’. Pp. 94-109 in: Ganzeboom, H.B.G.; Henrichs, H. (Eds.), ‘De moede muze. Opstellen voor Wim Knulst'. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (cluster B)

Ganzeboom, H.B.G., Haanstra, F., Hoorn, M., Vingerhoets, C., Nagel, I. (2001). ‘Momentopname 2000 CKV1-Volgproject’. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (112 pp.) (cluster B)

Geest, G. de, Siegers, J.J., Vandenberghe, A.S. (2001). 'The Expectation Measure, Labor Contracts, and the Incentive to Work Hard'. International Review of Law and Economics (21) pp. 1-21 (cluster C)

Gelissen, J. (2001). ‘Worlds of Welfare, Worlds of Consent? Public Opinion on the Welfare State’ [Ph.D Dissertation]. Tilburg: Tilburg University (232 pp.) (cluster C)

Gelissen, J. (2001). ‘Old-age Pensions. Individual or Collective Responsibility? An Investigation of Public Opinion across European Welfare States'. European Societies (3, 4) pp. 495-523 (cluster B, C)

Gevers, J., Gelissen, J., Arts, W., Muffels, R. (2001). ‘Popular Support for Health Care in Europe. Review of the Evidence of Cross-national Surveys’. Pp. 41-76 in: Meulen, R. ter, Arts, W., Muffels, R. (Eds.), ‘Solidarity in Health and Social Care in Europe’. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers (cluster B, C)

Graaf, P.M. de, Kalmijn, M. (2001). ‘Scheidingsmotieven in Nederland sinds de jaren vijftig'. Sociale Wetenschappen (44) pp. 16-33 (cluster B)

Graaf, P.M. de, Kalmijn, M. (2001). ‘Trends in the Intergenerational Transmission of Cultural and Economic Status’. Acta Sociologica (44) pp. 51-66 (cluster B)

Graaf, N.D., Heath, A., Need, A. (2001). ‘Declining Cleavages and Political Choices. The Interplay of Social and Political Actors in the Netherlands’. Electoral Studies (20, 1) pp.1-15 (cluster B)

Grielen, S.J., Boerma, W.G.W., Groenewegen, P.P. (2000). 'Unity or Diversity? Task Profiles of General Practitioners in Central and Eastern Europe'. European Journal of Public Health (10) pp. 294-254 (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2000)

Groenewegen, P.P., Lindert, H. van (2001). ‘Vrij beroep in afhankelijkheid. De veranderende positie van medisch specialisten in Nederlandse algemene ziekenhuizen'. Pp. 105-125 in Arts, W., Batenburg, R., Groenewegen, P.P. (Eds.) (2001). ‘Een kwestie van vertrouwen. Over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organisatie van vrije beroepen’. Amsterdam: Amsterdam University Press (cluster C)

Grotenhuis, M. te, Scheepers, P. (2001). ‘Churches in Dutch. Causes of Religious Disaffiliation in the Netherlands, 1937-1995’. Journal for the Scientific Study of Religion (40, 4) pp. 591-606 (cluster B)

Grotenhuis, M. te, Scheepers, P. (2001). 'Kerken kenteren in de Keizerstad. De religieuze en levensbeschouwelijke kaart van Nijmegen aan het einde van de twintigste eeuw’. Nijmegen: Mediagroep/SOCON (64 pp.) (cluster B)

Hakfoort, J., Torenvlied, R. (2001). ‘Nabeschouwing'. Pp. 156-166 in: Torenvlied, R., Hakfoort, J. (Eds.), 'De staat buitenspel? Overheidssturing en nieuwe instituties' (2001). Amsterdam: Boom (cluster C)

Hemert, D. van, Baerveldt, C., Vermande, M. (2001). ‘Assessing Cross-cultural Item Bias in Questionnaires. Acculturation and the Measurement of Social Support and Family Cohesion for Adolescents’. Journal of Cross Cultural Psychology (32) pp. 381-396 (cluster E)

Hendrickx, J., Bernasco, W., Graaf, P.M. de (2001). ‘Couples’ Labour-market Participation in the Netherlands’. Pp. 77-97 in: Blossfeld, H.-P., Drobnic, S. (Eds.), ‘Careers of Couples in Contemporary Societies. A Cross-national Comparison of the Transition from Male Breadwinner to Dual-earner Families’. Oxford: Oxford University Press (cluster B)

Hoeben, C., Zeggelink, E. (2001). ‘Tussen ruil en geld. Lokaal economische transactie systemen in Nederland’. Pp. 124-139 in: Torenvlied, R., Hakfoort, J. (Eds.), ‘De staat buitenspel? Overheidssturing en nieuwe instituties’ (2001). Amsterdam: Boom (cluster A)

Hoekstra, E., Sanders, K., Heuvel, W. van den, Post, D., Groothoff, J.W. (2001). ‘De perceptie van werkgevers ten opzichte van chronisch zieken’. Tijdschrift voor Human Resource Management (3) pp. 89-104 (cluster C)

Horjus, B., Baerveldt, C. (2001). ‘Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel. Presentatie en illustratie van een methode om interventies in residentiële instellingen voor jeugdzorg te vergelijken’. Kind en Adolescent (22) pp. 257-267 (cluster C)

Huisman, M., Goudriaan, H. (2001). 'Handling Missing Item Responses Due to Item Nonresponse and Incomplete Designs'. Pp. 57-73 in: Bethlehem, J., Buuren, S. van (Eds.), ‘Missing Values’. Proceedings of Symposium on Incomplete Data. Amsterdam: VVS/CaN Diensten (cluster E)

Huisman, M., Molenaar, I.W. (2001). 'Imputation of Missing Scale Data with Item Response Models'. Pp. 221-244 in: Boomsma, A., Duijn, M.A.J. van, Snijders, T.A.B. (Eds.) (2001), ‘Essays on Item Response Theory’ [Book Series Lecture Notes in Statistics (157)]. New York: Springer-Verlag (cluster E)

Huyse, F.J., Lyons, J.S., Stiefel, F., Slaets, J.P.J., Jonge, P. de, Latour, C. (2001). 'Operationalizing the Biopsychosocial Model. The Intermed.' Psychosomatics (42) pp. 5-13 (cluster A)

Huyse, F.J., Jonge, P. de, Slaets, J.P.J., Herzog, T., Lobo, A., Lyons, J.S., Et Al (2001). 'COMPRI-- An Instrument to Detect Patients with Complex Care Needs. Results from a European Study'. Psychosomatics (42) pp. 222-228 (cluster A)

Jager, W., Popping, R., Sande, H. van de (2001). ‘Clustering and Fighting in Two-party Crowds. Simulating the Approach-avoidance Conflict’. Journal of Artificial Societies and Social Simulation (4, 3) (Online Journal: http://www.soc.surrey.ac.uk/JASSS/4/3/7.html) (cluster A)

Jansen, M., Kalmijn, M. (2001). ‘De invloed van waardenoriëntaties op de vormgeving van partnerrelaties. Meer individualistisch, minder afhankelijk?’ Mens & Maatschappij (76, 4) pp. 303-324 (cluster B)

Jansen, M., Liefbroer, A.C. (2001). ‘Transition to Adulthood in the Netherlands'. Pp. 209-232 in: Corijn, M., Klijzing, E. (Eds.), ‘Transitions to Adulthood in Europe’ [Book Series of European Studies of Population]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (cluster B)

Janssen, C.C.M., Lagro-Janssen, A.L.M., Felling, A.J.A. (2001). ‘Effects of Physiotherapeutic Treatment for Female Urinary Incontinence. Individual Compared with Group Treatment’. British Journal of Urology International (87) pp. 201-206 (cluster B).

Janssen, J.P.G. (2001). ‘Partnerselectie, heterogamie en echtscheiding'. Sociale Wetenschappen (44) pp. 53-68 (cluster B)

Jonge, P. de, Huyse, F.J., Herzog, T., Lobo, A., Slaets, J.P.J., Lyons, .J.S., Et Al (2001). 'Risk Factors for Complex Care Needs in General Medical Inpatients. Results from a European Study'. Psychosomatics (42) pp. 213-221 (cluster A)

Jonge, P. de, Huyse, F.J., Stiefel, F.C., Slaets, J.P.J., Gans, R.O. (2001) 'INTERMED--A Clinical Instrument for Biopsychosocial Assessment'. Psychosomatics (42) pp. 106-109 (cluster A)

Jonge, P. de, Huyse, F.J., Slaets, J.P.J., Herzog, T., Lobo, A., Lyons, J.S., Et Al (2001). 'Care Complexity in the General Hospital. Results from a European Study'. Psychosomatics (42) pp. 204-212 (cluster A)

Kalmijn, M. (2001). ‘Veranderingen in vriendschapsnetwerken tijdens de levensloop. Een toets van de paarsgewijze-afzonderingshypothese'. Mens & Maatschappij (76, 3) pp. 221-239 (cluster B)

Kalmijn, M., Bernasco, W. (2001). ‘Separated Lifestyles in Married and Cohabiting Relationships'. Journal of Marriage and the Family (63) pp. 639-654 (cluster B)

Kalmijn, M., Flap H. (2001). ‘Assortative Meeting and Mating. Unintended Consequences of Organized Settings for Partner Choices'. Social Forces (79) pp. 1289-1312 (cluster B)

Kalmijn, M., Graaf, P.M. de, Broese van Groenou, M.I., Dykstra, P. (2001). ‘Oorzaken en gevolgen van echtscheiding. Een landelijk onderzoek onder gehuwde en gescheiden mensen in Nederland’. Sociale Wetenschappen (44) pp. 1-15 (cluster B)

Kalmijn, M., Graaf, P.M. de, Poortman, A. (2001). ‘Werk en echtscheiding. De interactie van economische en culturele invloeden’. Sociale Wetenschappen (44) pp. 34-52 (cluster B)

Karsten, S., Dijkstra, A.B., Veenstra, R., Visscher, A., Waslander, S. (2001). ‘De kwaliteit van scholen in de openbaarheid. Over publieke verantwoordelijkheid in het onderwijs’. Pp. 1-17 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), ‘Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties’. Assen: Van Gorcum (cluster B, C)

Kloet, I.E. van der, Schuur, W.H. van, Sanders, K. (2001). ‘Vertrouwen in de pelotonscommandant. Het effect van leiderschapsstijl van de pelotonscommandant op het vertrouwen van ondergeschikten onder een bepaalde mate van schaderisico in de Koninklijke Landmacht’. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (17) pp. 321-332 (cluster C)

Knijn, T. (2001). ‘Care Work. Innnovations in the Netherlands’. Pp. 159-174 in: Daly, M. (Ed.), 'Care Work. The Quest for Security'. Geneva: International Labour Office (cluster B, C)

Knijn, T., Wel, F. van (2001). ‘Careful or Lenient? Welfare Reform for Lone Mothers in the Netherlands'. Journal of European Social Policy (11, 3) pp. 235-252 (cluster C)

Knijn, T., Wel, F. van (2001). ‘Does it Work? Employment Policies for Lone Parents in the Netherlands'. Pp. 107-128 in: Millar, J., Rowlingson, K. (Eds.), 'Lone Parents, Employment and Social Policy. Cross-National Comparisons'. Bristol: Policy Press (cluster C)

Knijn, T., Wel, F. van (2001). ‘Een wankel evenwicht. Arbeid en zorg in gezinnen met jonge kinderen'. Amsterdam: SWP-Uitgeverij (208 pp.) (cluster B)

Konig, R., Scheepers, P., Felling, A.J.A. (2001). ‘Research on Antisemitism. A Review of Previous Findings and the Case of the Netherlands in the 1990's’. Pp. 179-200 in: Orkeny, A., Phalet, K., ‘Ethnic Minorities and Inter-ethnic Relations in Context’. Aldershot/Singapore/Sidney: Ashgate (cluster B)

Korzilius, H., Gerris, J., Felling, A.J.A. (2001). ‘Exploration of Mental Scripts of Perceptions, Cognitions, and Emotions, Explaining Parenting Behaviors’. Pp. 391-428 in: Gerris, J., ‘Dynamics of Parenting’. Leuven: Garant (cluster B)

Kraaykamp, G. (2001). ‘De muze en de dubbele voedingsbodem. De socialisatie van literaire leesgewoonten’. Pp. 62-81 in: Ganzeboom, H., Henrichs, H. (Eds.), ‘De moede muze. Opstellen voor Wim Knulst’. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland (cluster B)

Kraaykamp, G. (2001). ‘Parents, Personality and Media Preferences, Communications’. European Journal of Communication Research (26, 1) pp. 9-30 (cluster B)

Kraaykamp, G., Dam, M. van, Toonen, T. (2001). ‘Institutional Changes and Political Participation. The Effect of Municipal Amalgamation on Local Electoral Turnout in the Netherlands’. Acta Politica (36) pp. 402-418 (cluster B)

Kratzer, J. (2001). 'Communication and Performance. An Empirical Study in Innovation Teams' [ICS Ph.D Dissertation]. Groningen (167 pp.) (cluster C)

Kroneman, M. (2001). ‘Healthcare Systems and Hospital Bed Use’ [ICS Ph.D Dissertation]. Utrecht (181 pp.) (cluster C)

Kroneman, M., Nagy, J. (2001). ‘Introducing DRG-Based Financing in Hungary. A Study into the Relationship between Supply of Hospital Beds and Use of these Beds under Changing Institutional Circumstances'. Health Policy (55, 1) pp. 19-36 (cluster C)

Kroneman, M.W., Westert, G.P., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. (2001). ‘International Variations in Availability and Diffusion of Alternatives to In-patient Care in Europe. The Case of Day Surgery’. Ambulatory Surgery (9, 3) pp. 147-154 (cluster C)

Leeuw, F.L. (2001). ‘Evaluatieonderzoek, auditing en controle in Nederland anno 2000'. Pp. 70-83 in: Abma, T., Veld, R.J. in ‘t (Eds.), ‘Handboek Beleidswetenschap’. Amsterdam: Boom (cluster C)

Leeuw, F.L. (2001). ‘Institutional Evaluations and Higher Education. Are there Lessons to be Learned from other Fields of Evaluation?’ Life Long Learning in Europe (6) pp. 104-113 (cluster C)

Leeuw, F.L. (2001). ‘Participatory or Bottom-up Evaluations. Preventing Global Public Goods from Becoming Club Goods'. Pp. 223-227 in: Gerrard, C.D., Et Al (Eds.), ‘Global Public Policies and Programs. Implications for Financing and Evaluation’. Washington DC: The World Bank (cluster C)

Leeuw, F.L. (2001). ‘Visitatie, inspectie en accreditering in het hoger onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen'. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management (5) pp. 44-49 (cluster C)

Lewis, J., Knijn, T. (2001). ‘A Comparison of English and Dutch Sex Education in the Classroom'. Education and Health (19, 4) pp. 23-28 (cluster A)

Lindenberg, S. (2001). ‘Intrinsic Motivation in a New Light’. Kyklos (54) pp. 317-342 (cluster A)

Lindenberg, S. (2001). ‘Social Rationality as a Unified Model of Man'. Journal of Management and Governance (5, 3/4) pp. 239 - 251 (cluster A)

Lindenberg, S. (2001). ‘Social Rationality versus Rational Egoism’. Pp. 635-668 in: Turner, J. (Ed.), ‘Handbook of Sociological Theory’ (2001). New York: Kluwer Academic/Plenum (cluster A)

Lindenberg, S. (2001). ‘The Sociology of Groups’ in: Baltes, P.B., Smelser, N.J. (Eds.), ‘International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences’. Oxford: Pergamon-Elsevier (Online: http://www.iesbs.com/) (cluster B)

Lippe, T. van der (2001). ‘The Effect of Individual and Institutional Constraints on Hours of Paid Work of Women’. Pp. 221-243 in: Lippe, T. van der, Dijk, L. van (Eds.), ‘Women’s Employment in a Comparative Perspective’. New York: Aldine and De Gruyter (cluster B, C)

Lippe, T. van der (2001). ‘Time Use and Gender’. In: Baltes, P.B., Smelser, N.J. (Eds.), ‘International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences’. Oxford: Pergamon-Elsevier (Online: http://www.iesbs.com/) (cluster B)

Lippe, T. van der, Dijk. L. van (2001). ‘Introduction. Women’s Employment in a Comparative Perspective'. Pp. 1-13 in: Lippe, T. van der, Dijk, L. van (Eds.), ‘Women’s Employment in a Comparative Perspective’. New York: Aldine and De Gruyter (cluster B, C)

Lippe, T. van der, Dijk, L. van (Eds.) (2001). ‘Women’s Employment in a Comparative Perspective'. New York: Aldine and De Gruyter (281 pp.) (cluster B, C)

Lubbers, M. (2001). ‘Exclusionistic Electorates. Extreme Right-wing Voting in Western Europe’ [ICS Ph.D Dissertation]. Nijmegen (276 pp.) (cluster B)

Lubbers, M., Scheepers, P. (2001). 'Explaining the Trend in Extreme Right-wing Voting. Germany 1989-1998’. European Sociological Review (17, 4) pp. 431-449 (cluster B)

Ludig, A., Guillemin, F., Chary-Valckenaere, I., Suurmeijer, Th.P.B.M., Smedstadt, L.M., Moum, T., Heuvel, W.J.A. van den (2000). ‘Drug Consumption in the First Years of Rheumatoid Arthritis in France, the Netherlands, and Norway. A Longitudinal Study in the Early Nineties’. Scandinavian Journal of Rheumatology (29) pp. 352-357 (outside clusters) (omitted in ICS Annual Report 2000)

Matzat, U. (2001). ‘Social Networks and Cooperation in Electronic Communities. A Theoretical-empirical Analysis of Academic Communication and Internet Discussion Groups’ [ICS Ph.D Dissertation]. Groningen (275 pp.) (cluster B)

Moerbeek, H.H.S. (2001). ‘Friends and Foes in the Occupational Career’ [ICS Ph.D Dissertation]. Nijmegen (243 pp.) (cluster B)

Mokken, R.J., Leeferink, A.J., Schuur, W.H. van (2001). ‘The Circles of Our Minds. A Nonparametric IRT Model for the Circumplex’. Pp. 339-356 in: Boomsma, A., Duijn, M.A.J. van, Snijders, T.A.B. (Eds.) (2001), ‘Essays on Item Response Theory’ [Book Series Lecture Notes in Statistics (157)]. New York: Springer-Verlag (cluster D, E)

Moorer, P., Suurmeijer, Th.P.B.M. (2001). ‘The Effects of Neighbourhoods on Size of Social Network of the Elderly and Loneliness. A Multi-level Approach. Urban Studies (38) pp. 105-118 (cluster B)

Nagel, I. (2001). ‘De kennismaking met cultuur. Het eerste bezoek aan bioscoop, musea, theater en concert'. Pp. 169-183 in: Bronner, E.A., Dekker, P., Hoekstra, J.C., Leeuw, E. de, Raaij, W.F. van, Ruyter, K. de, Smidts, A. (Eds.), ‘Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2001/Marktonderzoekassociatie’. Haarlem: De Vrieseborch (cluster B)

Nauta, A., Sanders, K. (2001). ‘Causes and Consequences of Goal Differences between Departments in Manufacturing Organizations’. Journal of Organizational and Occupational Psychology (74) pp. 321-342 (cluster C)

Nauta, A., Sanders, K. (2001). ‘Onderhandelingsgedrag tussen afdelingen binnen productiebedrijven’. Gedrag en Organisatie (14) pp. 107-127 (cluster C)

Need, A., Evans, G. (2001). ‘Analysing Patterns of Religious Participation in Post-communist Eastern Europe’. British Journal of Sociology (52, 2) pp. 229-248 (cluster B)

Need, A., Jong, U. de (2001). ‘Do Local Study Environments Matter? A Multilevel Analysis of the Educational Careers of First-year University Students’. Higher Education in Europe (26, 2) pp. 263-278 (cluster B, C)

Need, A., Jong, U. de (2001). ‘Educational Differentials in the Netherlands. Testing Rational Action Theory’. Rationality and Society (13, 1) pp. 71-98 (cluster B, C)

Need, A., Visser, J., Fischer, A. (2001). ‘Kansloze ambities? Sekseverschillen in verwachtingen, ambities en loopbaaninspanningen van promovendi aan de Universiteit van Amsterdam’. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (17, 4) pp. 350-364 (cluster B, C)

Nieuwbeerta, P., Geest, G., de, Siegers, J.J. (2001). 'Corruptie in geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Een toetsing van rechtseconomische hypothesen'. Tijdschrift voor Criminologie (43, 2) pp. 126-143 (cluster B)

Nowicki, K., Snijders, T.A.B. (2001). ‘Estimation and Prediction for Stochastic Blockstructures’. Journal of the American Statistical Association (96) pp. 1077-1087 (cluster E)

Pelzer, B., Eisinga, R., Franses, Ph.-H. (2001). 'Estimating Transition Probabilities from a Time Series of Independent Cross Sections'. Statistica Neerlandica (55, 2) pp. 249-262 (cluster E)

Peschar, J.L. (Ed.) (2001). ‘Een bredere kijk op leren. De ontwikkeling van indicatoren voor het meten van Cross-curriculaire Competenties in de OECD’ (Final Report for Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), Project Nr 575-50-003). University of Groningen: Vakgroep Sociologie/ICS (221 pp.) (cluster B)

Peschar, J., Veenstra, R. (2001). ‘Das Niederländische Schulsystem’. Pp. 77-95 in: Vis, J., Moldenhauer, G. (Eds.), ‘Die Niederlände und Deutschland. Einander kennen und verstehen’. Münster: Waxmann (cluster C)

Peschar, J.L., Wal, M. van der (2001). ‘Waarom alleen maar rapportcijfers of diploma's? Alternatieven voor het meten van opbrengsten van het onderwijs’. Pp. 95-108 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), ‘Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties'. Assen: Van Gorcum bv (cluster B)

Peters, C.P. (2001). ‘Onthaasten in het ICT-tijdperk. Utopie of werkelijkheid?’ Pp. 105-125 in: Hogenhuis, C., Panne, E. van der, Hoekstra, T. (Eds.), ‘Een nieuwe economie, een bevrijde tijd’. Kampen: Uitgeverij Kok (cluster C)

Peters, C.P. (2001). ‘Tijdsdruk en de individualisering van het Nederlandse work-and-spendmechanisme'. Vrijetijdstudies (19, 1) pp. 5-20 (cluster C)

Philips, C., Wielers, R. (2001). 'Roze gordijnen. Vakantiegedrag en gemeenschapzin op camping Bakkum’. Vrijetijdstudies (4) pp. 23-35 (cluster B)

Plantenga, J., Hansen, J. (2001). 'Assesssing Equal Opportunities in the European Union'. Pp. 273-304 in: Loutfi, M.F. (Ed.), ‘Women, Gender and Work. What is Equality and How Do We Get There?' Geneva: International Labour Office (ILO) (cluster B)

Poortman, A., Fokkema, T. (2001). 'Economische gevolgen van echtscheiding voor mannen en vrouwen in Nederland, 1949-1998'. Sociale Wetenschappen (44), pp. 69-92 (cluster B)

Poot, J., Siegers, J. (2001). 'The Macro-economics of Fertility in Small Open Economies. A Test of the Becker-Barro Model to the Netherlands and New Zealand'. Journal of Population Economics (14) pp. 73-100 (cluster C)

Popping, R. (2001). ‘Modal Auxiliaries in Text Analysis'. Bulletin de Methodologie Sociologique (70) pp. 5-22 (cluster A)

Raghoebar-Krieger, H.M.J., Sleijfer, D., Bender, W., Stewart, R.E., Popping, R. (2001). ‘The Reliability of Logbook Data of Medical Students. An Estimation of Interobserver Agreement, Sensitivity and Specificity’. Medical Education (35, 7) pp. 624-631 (outside clusters)

Raub, W., Snijders, C. (2001). ‘A Reluctant Match. Models for the Analysis of Trust in Durable Two Party Relations'. Pp. 195-220 in: Castelfranchi, C., Tan, Y.-H. (Eds.), ‘Trust and Deception in Virtual Societies’. Dordrecht: Kluwer (cluster A, C)

Raub, W., Snijders, C., and Weesie, J. (Eds.), Solidarity in Social Relations: Theory-Guided Empirical Studies, special issue of Journal of Mathematical Sociology 25(4) 2001, 97 pp. (Cluster A, B, C)

Raub, W., Snijders, C., Weesie, J. (2001). ‘Solidarity in Informal and Formal Social Relations. Theory-guided Empirical Studies'. The Journal of Mathematical Sociology (25, 4) pp. 325-328 (cluster A, B, C)

Remery, C., Henkens, K. Schippers, J.J., Ekamper, P. (2001). ‘Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt. De visie van de Nederlandse werkgever’. M&O: Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid (55, 6) pp. 23-39 (cluster A)

Remery, C., Henkens, K., Schippers, J.J., Doorne-Huiskes, A. van, Ekamper, P. (2001). ‘Organisaties, veroudering en management. Een onderzoek onder werkgevers’. NIDI Report Nr 61. The Hague (102 pp.) (cluster A)

Rengers, M. (2001). ‘Kunst-werk (V/M). Loopbanen van vrouwen en mannen in de beeldende kunst, muziek en podiumkunsten’. Theater Institute, the Netherlands (63 pp.) (cluster B)

Rengers, M., Madden, C. (2000). ‘Living Art. Artists between Making Art and Making a Living'. Australian Bulletin of Labour (26, 4) pp. 325-354 (omited in ICS Annual Report 2000) (cluster B)

Rengers, M., Plug, E. (2001). ‘Private or Public. How Dutch Visual Artists Choose between Working for the Market and the Government'. Journal of Cultural Economics (25, 1) pp. 1-20 (cluster B)

Rijken, S., Ganzeboom, H.B.G. (2001). ‘Women and Men in State-socialist and Market-regulated Societies. Gender Differences in Ascription and Achievement in the First Job’. Pp. 245-263 in: Lippe, T. van der, Dijk, L. van (Eds.), ‘Women's Employment in a Comparative Perspective’. New York: Aldine and De Gruyter. (cluster C)

Rooks, G., Snijders, C. (2001). ‘The Purchase of IT-Products by Dutch SME’s. Problem Resolutions’. Journal of Supply Chain Management (37) pp. 34-42 (cluster C)

Royakkers, L.M.M., Buskens, V. (2001). ‘Logical Formalizations Built on Game-theoretic Arguments about Commitments'. Pp. 92-97 in: Zhong, N., Liu, J., Ohsuga, S., Bradsaw, J. (Eds.), ‘Intelligent Agent Technology. Research and Development’. London: World Scientific (cluster A)

Ruijter, E. de (2001). ‘Explaining Outsourcing Behavior of Households. A Rational Choice Approach'. The Agora (10, 1) pp. 6-8 (cluster A)

Ruijter, J. de, Doorne-Huiskes, J. van, Schippers, J.J. (2001). ‘M/V-beloningsverschillen naar beroep. Een toets van Bergmanns 'crowding'-hypothese’’. Mens & Maatschappij (76, 2) pp. 87-101 (cluster A)

Ruyven, B. van, Suurmeijer, Th.P.B.M. (2001). ‘Kiezen tussen twee kwaden. Verslag van een pilot study naar de aanvaardbaarheid van gezichtsvelduitval als bijwerking van anti-epilepstica. Het patiëntenperspectief’. Nederlands Tijdschrift voor Epileptologie (29) pp. 52-59 (cluster B)

Salverda, W., Nolan, B., Maitre, B., Mühlau, P. (2001). ‘Low Wage and High Wage Employment in Europe and the USA’. Report for European Commission’s Directorate General Employment and Social Affairs. Brussels (203 pp.) (cluster D, E)

Salverda, W., Bazen, S., Gregory, M. in co-operation with Conolly, S., Gottschalk, P., Grip, A. de, Leontaridi, R., Maitre, B., Mühlau. P., Nekkers, G., Nierop, C., Nolan, B., Sloane, P. (2001). ‘The European-American Employment Gap, Wage Inequality, Earnings Mobility and Skill’. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities (77 pp.) (cluster C)

Sanders, K. (2001). ‘Informele netwerken binnen arbeidsorganisaties’. Pp. 43-62 in: Vrooman, J.C. (Ed.), ‘Netwerken en Sociaal Kapitaal’. Actualiteitencolleges NSV (2) (cluster C)

Sanders, K. (2001). ‘Solidair gedrag binnen moderne organisaties’. Tijdschrift voor Human Resource Management (2) pp. 39-58 (cluster C)

Sanders, K., Duijn, M. van (2001). ‘Sociale cohesie binnen een organisatie. Frequentie van informele contacten en sterkte van bindingen’. Sociale Wetenschappen (44) pp. 12-29 (cluster C)

Scheepers, P., Janssen, J. (2001). ‘Informele aspecten van sociaal kapitaal. Ontwikkelingen in Nederland 1970-1998’. Mens & Maatschappij (76, 3) pp. 183-201 (cluster B)

Scheepers, P., Coenders, M., Sniderman, P., Verberk, G. (2001). ‘Blatant and Subtle Prejudice. Different Dimensions, Different Determinants, Different Consequences? Some Comments on Pettigrew and Meertens’. European Journal of Social Psychology (31) pp. 281-297 (cluster B)

Scherer-Rath, M., Ven, J. van der, Felling A.J.A. (2001). ’Images of Death as Perspectives in a Life Crisis’. Journal of Empirical Theology (14, 1) pp. 27-46 (cluster B)

Schippers, J.J. (2001). ‘Arbeid, emancipatie en diversiteit. Uitdagingen voor theorie en beleid’. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie (23, 2) pp. 3-20 (cluster A)

Schippers, J.J. (2001). ‘De vraag naar diversiteit’. Inaugural Lecture. Utrecht: Utrecht University (56 pp.) (cluster A)

Schippers, J.J., (2001). ‘Gender-mainstreaming in the European Employment Strategy. The Case of the Netherlands’. Pp. 11-127 in: Behning, U., Serrano Pascual, A. (Eds.), ‘Gender-mainstreaming in the European Employment Strategy’. ETUI, Brussels (cluster A)

Schippers, J.J. (2001). ‘Gewin of tegenzin. Leeftijdsdiscriminatie in economisch perspectief’. Pp. 125-135 in: Quispel, Y. (Ed.), ‘Ouder worden. Een kwestie van leeftijd? Theorieën over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop’. Utrecht: LBL (cluster A)

Schippers, J.J. Plantenga, J. (2001). ‘Het combinatiescenario en de noodzakelijke veranderingen in het emancipatiebeleid'. Pp. 274-296 in: Heuvel, N. van den, Holderbeke, F., Wielers, R. (Eds.), ‘De transitionele arbeidsmarkt. Contouren van een actief arbeidsmarktbeleid’. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie bv (cluster A)

Schippers, J.J., Remery, C., Vosse, J. (2001). ‘Tien jaar flexibilisering in Nederland’. Pp. 19-39 in: Ester, P., Muffels, R., Schippers, J.J. (Eds.), ‘Flexibilisering, organisatie en employability’. Bussum: Coutinho (cluster A)

Schuur, W.H. van, Leeferink, A.J. (2001). ‘Direct Analysis of Circumplex Structures in Survey Data. The Structure of Human Values’. Pp. 75-85 in: Elizur, D. (Ed.), ‘Facet Theory. Integrating Theory Construction with Data Analysis’. Prague: Matfyzpres (cluster D, E)

Schuur, W.H. van, Vis, J.C.P.M. (2001). ‘Haagse waakhonden. Politieke voorkeur, zelfbeeld en informatiegaring van parlementair journalisten’. Pp. 114-136 in: Bardoel, J., Vos, C., Vree, F. van, Wijfjes, H. (Eds.), ‘Journalistieke cultuur in Nederland’. Amsterdam: Amsterdam University Press (clusters B, E)

Sieben, I. (2001). ‘Scholing of sociale herkomst? De invloed van opleidingsniveau op religieuze, politieke en sociale oriëntaties na controle voor gezinsachtergrond’. Mens & Maatschappij (76, 1) pp. 22-44 (cluster B)

Sieben, I. (2001). ‘Sibling Similarities and Social Stratification. The Impact of Family Background across Countries and Cohorts’ [ICS Ph.D Dissertation]. Nijmegen (223 pp.) (cluster B)

Sieben, I., Graaf, P.M. de (2001). ‘A Comparative Sibling Analysis on Educational Attainment and Occupational Status. Testing the Modernization Hypothesis and the Socialist Ideology Hypothesis. A Comparative Sibling Analysis of Educational Attainment and Occupational Status’. British Journal of Sociology (52) pp. 441-467 (cluster B)

Sieben, I., Huinink, J., Graaf, P.M. de (2001). ‘Family Background and Sibling Resemblance in Educational Attainment. Trends in de Former FRG, the Former GDR, and the Netherlands’. European Sociological Review (17) pp. 401-430 (cluster B)

Siegers, J.J., Gijsel, P.P. de, Vlasblom, J.D. (2000). 'Wages and Market Power. The Relationship between the Labour Market and the Commodity Market'. Pp. 55-74 in: Siegers, J.J., Hessel, B., Schippers, J.J. (Eds.), 'Interaction between Labour Markets and Commodity Markets. Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration'. Amsterdam: Thela Thesis (cluster C) (omitted in ICS Annual Report 2000)

Snijders, C., Buskens, V. (2001). ‘How to Convince Someone that You Can Be Trusted? The Role of Hostages’. The Journal of Mathematical Sociology (25, 4) pp. 355-384 (cluster A, B, C)

Snijders, C., Keren, G. (2001). ‘Do You Trust? Whom Do You Trust? When Do You Trust?’ Pp. 129-160 in: Thye, S.R., Lawler, E.J., Macy, M.W., Walker, H.A., (Eds.), ‘Advances in Group Processes’ (18). Amsterdam: JAI/Elsevier Science (cluster A, B)

Snijders, T.A.B. (2001). ‘Asymptotic Distribution of Person Fit Statistics with Estimated Person Parameters’. Psychometrika (66) pp. 331-342 (cluster E)

Snijders, T.A.B. (2001). ‘Methoden van netwerkanalyse’. Pp. 23-41 in: Vrooman, J.C. (Ed.), ‘Netwerken en Sociaal Kapitaal’. SISWO/NSV-reeks. Amsterdam: SISWO (cluster E)

Snijders, T.A.B. (2001). ‘Sampling’. Pp. 159-174 in: Leyland, A.H., Goldstein, H. (Eds.), ‘Multilevel Modelling of Health Statistics’. Chichester: Wiley (cluster E)

Snijders, T.A.B. (2001). ‘The Statistical Evaluation of Social Network Dynamics’. Pp. 361-395 in: Sobel, M.E., Becker, M.P. (Eds.), ‘Sociological Methodology’. Boston/London: Basil Blackwell (cluster E)

Snijders, T.A.B. (2001). ‘Two-level Non-parametric Scaling for Dichotomous Data’. Pp. 319-338 in: Boomsma, A., Duijn, M.A.J. van, Snijders, T.A.B. (Eds.) (2001), ‘Essays on Item Response Theory’ [Book Series Lecture Notes in Statistics (157)]. New York: Springer-Verlag (cluster E)

Snijders, T.A.B., Hagenaars, J. (2001). ‘Guest Editors' Introduction to the Special Issue on Causality at Work’. Sociological Methods & Research (30) pp. 3-10 (cluster E)

Steverink, N. (2001). ‘When and Why Frail Elderly People Give Up Independent Living. The Netherlands as an Example’. Aging and Society (21) pp. 45-69 (cluster A)

Steverink, N., Westerhof, G.J., Bode, C., Dittmann-Kohli, F. (2001). ‘The Personal Experience of Aging, Individual Resources, and Subjective Well-being’. The Journals of Gerontology. Psychological Sciences (56B, 6) pp. 364-373 (cluster A)

Stokman, F.N., Doreian, P. (Eds.) (2001). ‘Evolution of Social Networks. Part II'. Journal of Mathematical Sociology (25) [Special Issue] (138 pp.) (cluster A)

Stokman, F.N., Doreian, P. (2001). ‘Introduction to Special Issue on Evolution of Social Networks. Part II’. Journal of Mathematical Sociology (25) pp. 1-4 (cluster A)

Suurmeijer, Th.P.B.M., Reuvekamp, M.F., Aldenkamp, A.P. (2001). ‘Kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en biopsychosociale determinanten’. Nederlands Tijdschrift voor Epileptologie (29) pp. 123-130 (cluster B)

Suurmeijer, Th.P.B.M., Reuvekamp, M.F., Aldenkamp, A.P. (2001). ‘Social Functioning, Psychological Distress and Quality of Life in Epilepsy. Epilepsia (42) pp. 1160-1168 (cluster B)

Suurmeijer, Th.P.B.M., Waltz, M., Sonderen, F.L.P. van, Moum, T., Briançon, S., Sanderman, R., Guillemin, F., Heuvel, W.J.A. van den (2001). ‘Quality of Life Profiles in the First Years of Rheumatoid Arthritis. The Euridiss Longitudinal Study’. Arthritis and Rheumatism (45) pp. 111-121 (cluster B)

Takács, K. (2001). 'Structural Embeddedness and Intergroup Conflict'. Journal of Conflict Resolution (45, 6) pp. 743-769 (clusters A, B)

Tammes, P. (2001). ‘Nederlandse burgermeesters en de vervolging van joden’. Pp.69-94 in: Flap, H., Croes, M. (Eds.), ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (cluster B, C)

Thomson, R. (2001). ’The Programme to Policy Linkage. The Enactment of Election Pledges in the Netherlands’. European Journal of Political Research (40) pp. 171-197 (cluster D)

Torenvlied, R., Hakvoort, J. (Eds.) (2001). ‘De staat buitenspel? Overheidssturing en nieuwe instituties’ (2001). Amsterdam: Boom (168 pp.) (cluster C)

Torenvlied, R. (2001). ‘Verklarende modellen van het beleidsproces'. Pp. 55-69 in: Abma, T., Veld, R.J. in ‘t (Eds.), 'Handboek beleidswetenschap. Perspectieven, thema’s, praktijkvoorbeelden'. Amsterdam: Boom (cluster C)

Torenvlied, R. (2001). ‘Politieke instituties als gestolde voorkeuren'. Pp. 24-54 in: Torenvlied, J., Hakfoort, J. (Eds.), 'De staat buitenspel? Overheidssturing en nieuwe instituties'. Amsterdam: Boom (cluster C)

Torenvlied, R., Hakfoort, J. (2001). ‘Nieuwe patronen van institutionele sturing'. Pp. 9-23 in: Torenvlied, R., Hakfoort, J. (Eds.), 'De staat buitenspel? Overheidssturing en nieuwe instituties' (2001). Amsterdam: Boom (cluster C)

Tubergen, F. van, Grotenhuis, M. te, Ultee, W. (2001). ‘De invloed van religie en godsdienstige samenstelling van gemeenten op de kans op zelfmoord in Nederland’. Mens & Maatschappij (76, 4) pp. 325-341 (cluster B)

Ultee, W. (2001). ‘Blijvend welvarend, voortdurend verdraagzaam? Algemene verklaringen voor enkele bijzonderheden van Nederland’. Pp. 321-345 in: Fokkema, D., Grijzenhout, F. (Eds.), ‘Nederlandse Cultuur in Europese Context Rekenschap 1650-2000’. The Hague: SDU (cluster B)

Ultee, W. (2001). ‘De onbekende hypothesen van Topitsch. Ernst Topitsch Vom Ursprung und Ende der Metaphysik’. Pp. 126-129 in: Heilbron, J., Kruithof, B., Roukens, K., ‘Ongekende Meesterwerken’. Groningen: Wolters Noordhoff (cluster B)

Ultee, W. (2001). ‘De onbekende hypothesen van Topitsch. Ernst Topitsch Vom Ursprung und Ende der Metaphysik’. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (28, 1) pp. 126-129 (cluster B)

Ultee, W., Luykx, R. (2001). ‘De NSB als een massa agressief tuig? Artikelen over joden in het Nationale Dagblad 17-5-1940 tot 5-9-1944’. Pp. 117-145 in: Flap, H., Croes, M. (Eds.), ‘Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland’. Amsterdam: Het Spinhuis (cluster B)

Ultee, W., Tubergen, F, van, Luijkx, R. (2001). ‘The Unwholesome Theme of Suicide. Forgotten Statistics of Attempted Suicides in Amsterdam and Jewish Suicides in the Netherlands for 1936-1943'. Pp. 325-354 in: Brasz, C., Kaplan, Y. (Eds.), ‘Dutch Jews as Perceived by Themselves and by Others. Proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands’. Leiden: Brill (cluster B)

Veenstra, R. (2001). ‘Verschillen in ‘algemene’ vaardigheden tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs’. Appendix 8 (24 pp.) in Peschar, J.L. (Ed.), ‘Een bredere kijk op leren. De ontwikkeling van indicatoren voor het meten van Cross-curriculaire Competenties in de OECD’ (Final Report for NWO Project Number 575-50-003). Groningen: University of Groningen, Department of Sociology/ICS (cluster C)

Veenstra, R., Dijkstra, A.B., Karsten, S., Visscher, A. (2001). ‘Standaarden in de praktijk. Beoordeling van de publicaties van schoolprestaties door de Inspectie en in dagbladen’. Pp. 251-261 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), ‘Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties’. Assen: Van Gorcum (cluster B, C)

Viller, F., Guillemin, F., Briancon, S., Moum, T., Suurmeijer, T., Heuvel, W. van den (2000). ‘Compliance with Drug Therapy in Rheumatoid Arthritis. A Longitudinal European Study’. Joint, Bone, Spine (67) pp. 178-182 (outside clusters)

Visscher, A., Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R. (2001). ‘Standaarden en aanbevelingen voor de publicatie van schoolprestatie-indicatoren’. Pp. 239-250 in: Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., Visscher, A.J. (Eds.), ‘Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties’. Assen: Van Gorcum (cluster B, C)

Völker, B. (2001). ‘Buren in Nederland. De rol van buren in persoonlijke netwerken’. Tijdschrift voor Sociologie (4) pp. 337-362 (cluster B)

Völker, B., Flap, H. (2001). ‘The Liability of Weak ties in Communist societies. The Case of the Former GDR'. Rationality and Society (13, 4) pp. 401-428 (cluster B)

Voorpostel, M., Lippe, T. van der (2001). ‘Jongeren en cultuur. Een verklaring voor verschillen in deelname aan elitaire en populaire cultuur'. Mens & Maatschappij (76, 3) pp. 202-220 (cluster B)

Vos, H. de, Smaniotto, R., Elsas, D.A. (2001). ‘Reciprocal Altruism under Conditions of Partner Selection’. Rationality and Society (13, 2) pp. 139-183 (cluster A)

Wagner, C., Groenewegen, P.P., Bakker, D.H. de, Wal, G. van der (2001). ‘Environmental and Organizational Determinants of Quality Management’. Quality Management in Health Care (9) pp. 63-76 (cluster C)

Wagner, C., Wal, G. van der, Groenewegen, P.P., Bakker, D.H. de (2001). ‘The Effectiveness of Quality Systems in Nursing Homes. A Review’. Quality in Health Care (10) pp. 211-217 (cluster C)

Wel, F. van, Knijn, T. (2001). ‘The Labor Market Orientation of Single Mothers on Welfare in the Netherlands'. Journal of Marriage and the Family (63, 3) pp. 804-815 (cluster B)

Werfhorst, H. van de (2001). 'Field of Study and Social Inequality’ [ICS Ph.D Dissertation]. Nijmegen (213 pp.) (cluster B)

Werfhorst, H. van de, Kraaykamp, G. (2001). ‘Four Field-related Educational Resources and Their Impact on Labor, Consumption and Sociopolitical Orientation’. Sociology of Education (74) pp. 296-317 (cluster B)

Werfhorst, H. van de, Graaf, N.D. de, Kraaykamp, G. (2001). ‘Intergenerational Resemblance in Field of Study in the Netherlands’. European Sociological Review (17, 3) pp. 275-293 (cluster B)

Wilsem, J. van (2001). 'Verschillen in slachtofferschap van criminaliteit tussen 27 landen’. Tijdschrift voor Criminologie (43, 2) pp.158-180 (cluster B)

Wittek, R., Flache, A. (2001). ‘Solidarität am Arbeitsplatz’. Pp. 149-182 in: Bierhoff, H., Fetchenhauer, D. (Eds.), ‘Solidarität, Konflikt, Umwelt und Dritte Welt’. Opladen: Leske & Budrich (cluster A, C)

Wittek, R., Duijn, M. van, Snijders, T.A.B. (2001). ‘Informele netwerken en sociale escalatie van conflicten in een managementteam’. Sociale Wetenschappen (44, 1) pp. 48-67 (cluster E)

Wolbers, M.H.J., Graaf, P.M. de, Ultee, W. (2001). ‘Trends in the Occupational Returns to Educational Credentials in the Dutch Labor Market. Changes in Structures and in the Association?’ Acta Sociologica (44) pp. 5-20 (cluster B)

Wymenga, A.N., Slaets, J.P.J., Sleijfer, D.T. (2001). 'Treatment of Cancer in Old Age. Shortcomings and Challenges'. Netherlands Journal of Medicine (59) pp. 259-266 (cluster A)